Na počtu nezáleží

Blaze milosrdným

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2003
Michal Kitta 
Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. (Mt 5,7)
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,7
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2003

Pýcha (soubor texů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2003
 
Pýcha je sladká
Filip Šimonovský

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Přísloví 16,18
Biblický odkaz: 
Ámos 8,7
Biblický odkaz: 
Ozeáš 5,5
Biblický odkaz: 
Ozeáš 7,10
Biblický odkaz: 
Přísloví 16,19
Autor: 
Šimonovský, Filip
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
Ondřej, Macek
Autor: 
Rybariková, Olga
Autor: 
Pekárková, Milena
Autor: 
Brodský, Vlastimil
Rok vzniku: 
2003

Spravedlnost!

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2003

Pavel Jun

 

Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,6
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2003

Trpělivost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2003
 
O trpělivosti
Marie Hermanyová

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
2 Petrova 3,8–15
Biblický odkaz: 
Římanům 15,5
Biblický odkaz: 
Zjevení 13,10
Autor: 
Hermanyová, Marie
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Autor: 
Macek, Ondřej
Rok vzniku: 
2003

Blahoslavení tiší

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2003
Jan Keřkovský
 
Před 55 lety se v jakési jeskyni našel rukopis Lexikonu blažených (pochází prý z přelomu letopočtů). Aspoň pár hesel z kapitoly Páni země: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,5
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2003

Závist (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2003
Závist nemusí jít
ruku v ruce
s nenávistí

Ladislav Hejdánek

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Deuteronomium 32,6
Biblický odkaz: 
Deuteronomium 32,20–21
Biblický odkaz: 
Římanům 11,11
Biblický odkaz: 
Římanům 11,13
Biblický odkaz: 
Marek 7,20
Biblický odkaz: 
Římanům 1,28
Biblický odkaz: 
Galatským 5,19
Biblický odkaz: 
Galatským 5,21
Biblický odkaz: 
1 Petrova 2,1
Biblický odkaz: 
Titovi 3,3
Biblický odkaz: 
Genesis 26,14
Biblický odkaz: 
Přísloví 28,22
Biblický odkaz: 
Žalmy 73,3
Biblický odkaz: 
Matouš 20,15
Autor: 
Hejdánek, Ladislav
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2003

Blahoslavení plačící?

 
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2003
 
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,5–6
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
2003

Upřímnost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2003
Upřímně
o upřímnosti

Petr Hudec

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Královská 3,6
Biblický odkaz: 
2 Paralipomenon 19,3
Biblický odkaz: 
2 Paralipomenon 30,19
Biblický odkaz: 
Ezdráš 7,10
Biblický odkaz: 
Skutky 2,46
Biblický odkaz: 
2 Královská 10,15
Biblický odkaz: 
1 Petrova 1,22
Biblický odkaz: 
Lukáš 8,15
Biblický odkaz: 
Koloským 3,23
Biblický odkaz: 
Efezským 6,5
Autor: 
Hudec, Petr
Autor: 
Mostecký, Aleš
Autor: 
anketa
Rok vzniku: 
2003

Věčný život (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2002
Co o tom
čteme
v bibli:

Jan Keřkovský

 

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 115
Biblický odkaz: 
Jan 1
Biblický odkaz: 
Jan 5,24
Biblický odkaz: 
Jan 3,16
Biblický odkaz: 
1 Korintským 1,21
Biblický odkaz: 
Zjevení 7,9–14
Biblický odkaz: 
Lukáš 23,43
Biblický odkaz: 
Lukáš 16,19–31
Biblický odkaz: 
Izajáš 11,8
Biblický odkaz: 
Žalmy 84,4
Biblický odkaz: 
Efezským 2,19–20
Biblický odkaz: 
Jan 11,25
Biblický odkaz: 
Jan 6,44
Biblický odkaz: 
Jan 10,28
Biblický odkaz: 
1 Korintským 13,12
Biblický odkaz: 
Jan 17,3
Biblický odkaz: 
Jan 5,24
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Žárská, Kristýna
Autor: 
Ort, Jiří
Autor: 
anketa
Autor: 
Gruber, Jiří
Rok vzniku: 
2002

Přestaňme rabovat rezervy vandalů

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2002
Leonardo Teca 
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20
Autor: 
Teco, Leonardo
Rok vzniku: 
2002
Syndikovat obsah