60 minut

Odpuštění (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008
Odpuštění
  
Žil jsem klidným životem spořádaného farského dítěte. (I když…) Ale to se měnívalo – o prázdninách. To jsme jezdívali k babičce na samotu do lesů, kde žili také tři bratranci. A s nimi se užilo tolik dobrodružství! Číst dál »
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Pivoňka, Bohdan
Autor: 
Vavřincova, Kristina
Rok vzniku: 
2008

Dobré šafaření schopnostmi, jměním, službou... Štít víry, stůj pevně... Bůh je jako... Napiš to...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Dobré šafaření schopnostmi, jmením, službou
  
Mt. 25, 14—30; I. Pt. 4, 10.
Úvod pro vůdce: Každého dne takřka setkáváme se nebo čteme v novinách o případech nepoctivosti, kde někdo, požívající plné důvěry mnoha lidí této zneužil ku prospěchářství vlastnímu. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Biblický odkaz: 
1 Petrova 4,10
Biblický odkaz: 
1 Janova 4,7–21
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2008

Smlouva (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Smlouva
Syndrom potopy (a proč ten pláč?)
V noci se někdy probouzím, jsem zpocený a třesu se hrůzou. A musím se bránit pláči.
Teolog ve mně mi říká: „syndrom potopy“.

Proč ta hrůza?

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 9,8–17
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Jeřábek, Martin
Autor: 
Junová, Miriam
Autor: 
Čapek, Karel
Rok vzniku: 
2008

Bible okem malířů... Ideál a realita... Jedna věta... Křestanské profily

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
Bible okem malířů
Některá témata naší víry jsou častým námětem výtvarného umění. Zvlášť největší svátky – Vánoce a Velikonoce – jsou ztvárněny na tisíc způsobů. Je to šance pojmout biblický program trochu jinak a objevit, že „notoricky známe“ příběhy nejsou zase až tak jasné, jak se nám možná zdá: Číst dál »
Autor: 
Šourek, Michael
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2008

Deprese, otevřenost (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
Deprese není jen nějaká depka
Autor: 
Macák, Libor
Autor: 
Lobel, Arnold
Autor: 
Zařechtal, Miki
Rok vzniku: 
2008

Náboženství a život... O hřivnách

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008
 
Náboženství a život
MT 5, 13 - 16, 42-48
MT 7, 21- 23
Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,13–16
Biblický odkaz: 
Matouš 5,42–48
Biblický odkaz: 
Matouš 7,21–23
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Přiložený soubor: 
Autor: 
Balcar, David
Autor: 
Neuveden
Rok vzniku: 
2008

Úloha Velikonoční? Vítězství nesmtelného života. Co ukřižovat a co vzkřísit k novému životu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
 
   Úloha Velikonoční? Vítěztví nesmrtelného života.
Vybráno z ročníku 1924, kdy v Bratrstvu vycházely přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.).

Mk 16 (srovnej: Mt 28, 1, Lk 24,1)

Úvod pro vůdce:
Úkolem studie jest:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 16
Přiložený soubor: 
Autor: 
Keller, Filip
Rok vzniku: 
2008

Blahoslavenství, Úspěch

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
 
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství
(vyrobíte následovně: vytiskněte na
papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak,
aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
Bible
Postup: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Rok vzniku: 
2008

Blahoslavenství, Úspěch

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství (vyrobíte následovně: vytiskněte na papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak, aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
– Bible
Postup:
– rozdejte účastníkům pracovní listy
1. ÚVOD: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008

Adam (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2008
 
Rozespalý Adam
  
1. Adam – člověk bez žebra…
1.kapitola lidského života – ještě rozespalý Adam
Genesis 2:7 I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 2,7–21
Biblický odkaz: 
Genesis 4,19–24
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Rabiňáková, Dana
Autor: 
Soudná, Kateřina
Rok vzniku: 
2008
Syndikovat obsah