60 minut

Nahota (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2007
Do naha.aha?  
Žádní falešní sobi Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Korintským 12
Biblický odkaz: 
Genesis 2,25
Biblický odkaz: 
Genesis 3
Biblický odkaz: 
Marek 14,51
Autor: 
Zbytový, Jan
Autor: 
Titěra, Samuel
Autor: 
Škeříková, Irena
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Alkohol (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2007
Stačí začít po třicítce
Biblický odkaz: 
Žalmy 104,15
Biblický odkaz: 
Izajáš 5,11
Biblický odkaz: 
Efezským 5,18
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,34
Biblický odkaz: 
1 Timoteovi 5,23
Biblický odkaz: 
Genesis 9,18
Biblický odkaz: 
2 Samuelova 11
Biblický odkaz: 
Jan 2,1–178
Autor: 
Susa, Zdeněk
Autor: 
Drápalová, Eva
Autor: 
Keřkovský, Jan
Rok vzniku: 
2007

Moc (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2006
Co je moc, to je moc
Co je moc? Pojem moc vyjadřuje, že člověk
něco může. Mohu se pohybovat, vnímat,
mohu přemýšlet a rozhodovat se – to
všechno je určitá moc. Človíček si tuto moc
osvojuje po kouscích, od začátku života, až
dojde k přesvědčení, že sám sebe už v moci
má a teď je čas rozšířit tuto moc i dál. Číst dál »
Autor: 
Halama, Jindřich
Autor: 
Valentová, Klára
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2006

Rodina (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2006, 3/2008
"My" vyžadujeme kompromis
Ing. Jan Konzal (1935) je římský katolík,
ženatý, bezdětný. Vystudoval sdělovací
elektrotechniku na ČVUT v Praze. Až do
svého zatčení (1960) pracoval v podzemní
„Katolické studentské akci“. Po návratu
z vězení studoval řadu let teologii v bytových
seminářích a tajně na katolické Číst dál »
Autor: 
Groll, Tomáš
Autor: 
Balcarová, Jitka
Autor: 
Karásek, Svatopluk
Autor: 
Měkutová, Anna
Rok vzniku: 
2006

Přátelství (soubor textů)

Orištěno z časopisu Bratrstvo 7/2006
Umíte být přáteli?
Biblický odkaz: 
Jan 15,12–17
Autor: 
Rabináková, Dana
Autor: 
Titěra, Sanuel
Autor: 
Trusina, Jan
Rok vzniku: 
2006

Reklama (soubor textů)

Otištěno z Bratrstva 6/2006
Když se řekne reklama
  
Když se řekne reklama...
Když se řekne reklama, napadne nás všelicos: komerční mašinérie, dobrá pauza na čůrání během filmu, zajímavý umělecký žánr, manipulace, „oblbovák“ na lidi, ztráta času, někdy sranda, dobrá věc nepotřebuje reklamu.... Číst dál »
Autor: 
Chroustová, Hana
Autor: 
Černá, Martina
Autor: 
Vogl, Michal
Rok vzniku: 
2006

Vzdělávání (soubor textů)

Otištěno z Časopisu Bratrstvo 5/2006
Víra a vzdělání Číst dál »
Autor: 
Susa, Zdeněk
Autor: 
Svobodová, Alice
Autor: 
Kratochvílová, Anna
Rok vzniku: 
2006

Životní úroveň (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2006, 10/2000
 
Na dno to jde snadno
Oldřichu Villnerovi je jen 27 let, zažil toho ale víc než dost. Přečtěte si sami, jak se z pracovitého studenta průmyslovky stal úspěšný podnikatel a pak bezdomovec, kterého jsme potkali ve výdejním centru Nového Prostoru v Řeznické ulici v Praze. Právě si tam kupoval nové časopisy.
Číst dál »
Autor: 
Ferjenčiková, Olga
Autor: 
Kohák, Erazim
Autor: 
Trusina, Tomáš
Autor: 
Balcar, Martin
Rok vzniku: 
2006

Ustanovení Večeře Páně

Otištěno v evangelickém časopise pro mládeže 1/2008 jako vyjímatelná příloha.
 
Pomůcky: zpěvník, bible, papíry, fixy, nůžky, velký arch papíru
Postup:
1. rozdělte se do 4 skupin, každá skupina si vezme jeden z následujících textů: Mk 14,22-26, Mt 26,26-29, Lk 22,15-20, 1K 11,23-26

2. odpovídejte na otázky: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 14,20–26
Biblický odkaz: 
Matouš 26,26–29
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,15–20
Biblický odkaz: 
1 Korintským 11,23–26
Autor: 
Gallus, Petr
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Rok vzniku: 
2008

Deset programů pro začínající mládež (Firmkurs)

 Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 2007 jako vyjímatelná příloha.
 
„Firmkurs“ je program připravený pro vznikající mládeže. (Ale například v našem sboru mládež už fungovala léta, a přesto i úvodní kapitoly z této řady byly pro nás napínavé a zábavné.)
Číst dál »
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2007
Syndikovat obsah