Obrazy a slova proti beznaději

Původ materiálu

Marta Sedláčková

Datum přípravy

Téma

Bůh jako počátek i konec

Cíl

  • Předškolákům ukázat, že Bůh má první i poslední slovo, jak o tom svědčí první a poslední strany Bible.
  • Představit knihu Zjevení jako krabičku poslední záchrany do zlé doby, která přináší Boží pohled, širší a obsáhlejší, než jsou naše možnosti.
  • Uvažovat nad slovy a obrazy ze Zjevení a přivlastnit si je.

Pro učitele

Biblický text: Zj 1, Zj 21

Není vzkříšení

Původ materiálu

David Nečil

Datum přípravy

Téma

Jakou naději máme ve smrti?

Cíle

Konfrontovat představy dětí a představy Ježíše, Bible. Společně „unést“ vědomí, že naše představy o tom, co bude po smrti, nejsou víc než představy. Spokojit se s důvěrou.


Pro učitele

Biblické texty

L 20,27–40; Ž 23; J 14,1–6; Zj 21

A život věčný

Původ materiálu

Marta Sedláčková

Datum přípravy

Téma

Náš cíl je u Boha.

Cíle

  • Děti si povídají o tom, co bude — krásný Boží svět — na základě písničky podle Izajášova proroctví.
  • Děti si uvědomí, že život věčný neznamená žít věčně, ale jde o to, že nám Bůh chystá dobré a krásné věci.
  • Děti čtou text ze Zjevení a učí se pracovat s představami a obrazy věčného života, propojují se svým dneškem.

Pro učitele

Biblický text: Zj 21