Ovoce Ducha svatého

Původ materiálu

Alexandra Hauserová

Datum přípravy

Téma

Působení Ducha svatého se v životě člověka i ve světě projevuje a je rozpoznatelné právě podle svých projevů jako strom podle ovoce.