Amen

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu 10/1998

U Ježíše - to byla Proměna. Doslova všechno Jinak. "Jak?" Dobře. "Jak dobře?" 

Učedníci sami poprosili Ježíše, ať je naučí modlit se, což znamená: ať je naučí slovům, která odpovídají proměněné situaci. S těmi slovy pak ona Proměna vklouzne do paměti, do duše, do srdce, do života, zachytí se tam, zabydlí...

My se na tento rok s Bratrstvem přidali a přeříkávali jsme si "odpovídající slova" (modlitba se tomu říká) s nimi.

Těch slov bylo víc. Otče náš... atd. Znali jsme je. Říkáme je přece každou neděli. Bylo příjemné si je přeříkávat pomalu a vždycky celý měsíc jednu větičku. Vklouzla vám s nimi ona ježíšovská, kristovská Proměna do vaší paměti, duše, srdce...?

Dovedu si představit, že jste trochu rozpačití. Proč? Ta naše paměť a to srdce atd. atp. Máme s nimi trápení. Moc neudrží. Těch slov bylo dost... Jestli by... - nešlo by to všechno shrnout ještě jednou?

Ano. Šlo. Do jednoho slova. To slovo je "Amen". A říká se nakonec. A je v něm snad všechno.


* Je v něm přitakání. "Ano." "Tak."

(Víte samozřejmě, že o to jde, žít s přitakáním, neříkat, necítit stálé "Ne". Nepřipadat si tak, že mě ten život vleče sem tam, odnikud nikam, kdovíproč, a já se musím vzpírat, paty do země, oči k zemi, ruce v pěst...)

* (Víte, že jde o to mít důvod k takovému přitakání.) To je v "Amen" také. "Pevné, věrné, spolehlivé; pevně, věrně, spolehlivě..." bychom překládali, kdybychom "Amen" měli přeložit.

* A nakonec: nevztahuje se (ani to přitakání, ani to o spolehlivosti) ke mně. Vztahuje se ven, naproti, k Někomu Jinému. Na základě důvěry v jeho věrnost, spolehlivost a nakloněnost řeknu "Ano, žít mohu."

Amen je přitakání z důvěry. Možná - když je budete říkat - můžete trochu natáhnout ruku, jako dítě, když ji podává Otci. (Správně, už jsme zase na začátku modlitby Páně.)

Tak, když někdy nebudete mít čas (budete tak sevření, že na delší modlitbu nebude čas, a srdce bývá někdy tak sevřené, že si nemůže vzpomenout na žádné pořádné slovo, na žádnou námitku proti vzteku, bolesti, nenávisti, strachu ...), řekněte si jen Amen.

Stačí to. Pavel Jun

Biblický odkaz: 
Matouš 6,13
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
1998