Duchovní růst

Vejtaha Boha neoblafne... Jak se chová pravý křesťan

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2007
Pomůcky: papír, propisky
Obsah: Bůh prokoukne každého vejtahu
a náfuku.
Postup: Po přečtení textu dostane každý
jeden list papíru, který rozdělí čarami na 3
sloupce. Do prvního sloupce každý napíše
jména několika lidí, kteří mu přijdou „blbí“
nebo „divní“. Zároveň ať do druhého Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 18,9–14
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Boží nečinnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2007
  
Vyhlásili půst a oblékli si žíněné suknice od největšího až po nejmenšího. ... „Kdo ví, možná že se Bůh v lítosti obrátí a odvrátí od svého planoucího hněvu a nezahyneme.“ I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracejí od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil. - A neučinil tak. (Jon 3,5b.9n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,5
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Druhý pokus

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2007
  
I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé: „Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Ninive bylo veliké město před Bohem; muselo se jím procházet tři dny. (Jon 3,1-3) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 3,1–3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Gedeonovo povolání... Partnerství

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007
Gedeonovo Povolání
Pomůcky: lístky s náročnějšími úkoly (např.zorganizovat rockový festival,vést
mládež příští rok, kandidovat v místních volbách...),
papíry, tužky
Obsah: povolání
Postup: Po přečtení textu si každý účastník
vylosuje jeden úkol. Poté má 5-10 minut na sepsání Číst dál »
Biblický odkaz: 
Soudců 6,11–19
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2007

Jonášův Žalm

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007
 
V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl, z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. (Jon 2,3)
Zcela určitě si v bibli přečtěte, co všechno ještě Jonáš říkal ve své modlitbě dál. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Modlitba z hlubin moře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
  
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. (Jon 2,1n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,1
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Věřit Bohu znamená... Osobnost - mapa mého života

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2007
Věřit Bohu znamená
Pomůcky: bible
Obsah: Co znamená věřit a spolehnout
se.
Postup: Na začátku necháme účastníky
prožít, co je to důvěra pomocí (1) hry
„Pád důvěry“ nebo jednoduššího „Kyvadla.“
Přečteme biblický oddíl a sdělíme
účastníkům, že si vyzkouší na vlastní kůži, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Židům 11,1–2
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam

Bouře na moři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2007
  
I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. (Jon 1,4)
Doporučení: Otevřete bibli a dočtěte si 1. kapitolu až do konce. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,4
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Pryč od Hospodina

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2007
Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina. (Jon 1,3) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Večerní zamyšlení nad šestnáctým žalmem

Otištěno z Bratrstva 9/2006
žalmem:
Panovníku Hospodine, jak je krásné být
s tebou, neběhat za přeludy, jinými bohy
a bůžky, nemuset sloužit jim, jejich rozmarům
a vrtochům.
Panovníku Hospodine, být s tebou znamená
být v bezpečí, vědět, co je dobré
a správné. Když jsem s tebou, můžu si být
jist, že mne neponecháš smutku a samotě. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 16
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Rok vzniku: 
2006
Syndikovat obsah