Církev

Andělé (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2011
 
PROČ VE SVÉM DÍLE POUŽÍVÁTE MOTIV ANDĚLA?
 
MICHAEL VIEWEGH, spisovatel:

Zjevnou inspirací k novele "Andělé všedního dne" byla smrt mého otce; proč se do knihy dostala ona partička svérázných, leč laskavých andělů, nedovedu vysvětlit.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Numeri 22,2
Biblický odkaz: 
Genesis 21,7
Biblický odkaz: 
Genesis 22
Biblický odkaz: 
Matouš 2,13–15
Biblický odkaz: 
Exodus 18,4
Biblický odkaz: 
Skutky 12,33
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,18
Biblický odkaz: 
Lukáš 1,28
Biblický odkaz: 
Daniel 8,16
Biblický odkaz: 
Daniel 9,21
Biblický odkaz: 
Matouš 22,30
Biblický odkaz: 
Zjevení 1–3
Biblický odkaz: 
Žalmy 121
Biblický odkaz: 
Židům 11
Autor: 
Schmarczová, Šárka
Autor: 
Hubená, Ester
Autor: 
Balbán, Milan
Autor: 
Anonym
Autor: 
Hřebíčková, Petra
Autor: 
Schmarzcová, Šárka
Rok vzniku: 
2011

Pravda (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2010
ČAS NA PRAVDU???
Biblický odkaz: 
List Jakubův 5,16
Autor: 
Horáková, Gabriela
Autor: 
Lukášek, Marek
Autor: 
Medková, Marie
Rok vzniku: 
2010

Přispět církvi? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2010
DESÁTKY JSOU SAMOZŘEJMNOSTÍ, O KTERÉ SNAD ANI NENÍ POTŘEBA MLUVIT!
  
Evangelická církev doporučuje nám, svým členům, abychom ji podporovali 3-5% veškerého svého výdělku a výdobytku. Je to, myslím, tak akorát. Pokud ovšem nezapomeneme, že bychom každý ze svých peněz, z toho, čím disponujeme, měli dávat alespoň 10% - Bohu! Číst dál »
Autor: 
Bárta, Marek
Autor: 
Richterová, Miriam
Autor: 
Šilhavá, Dana
Rok vzniku: 
2010

Naše sny a vize - I Have a dream

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2010
  
I HAVE A DREAM v duchu SOR R. Žárský

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, pisátka

Úvod do tématu

Číst dál »
Přiložený soubor: 
Autor: 
Žárský, Radim
Rok vzniku: 
2010

Hrdinství nebo obět? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2010
JAK VYCHOVAT HRDINU
  
Ukrývali Židy v Německu a zemích, které Němci za druhé světové války okupovali. Ti, kterým to bylo za války jasné, že si musíme pomáhat, postupně stárli a odcházeli. Manžele Olinerovy v polovině osmdesátých let 20. století napadla myšlenka, že pokud chceme pochopit, jak se člověk stává hrdinou, zajímejme se o tyto lidi. Číst dál »
Autor: 
Ryšavý, Ivan
Autor: 
Holík, Jakub
Autor: 
Pospíšil, Petr
Rok vzniku: 
2010

city (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
Tancuj, křič a prozpěvuj
Biblický odkaz: 
Žalmy 150
Biblický odkaz: 
Exodus 15,20
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 18,6
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 31,4
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 21,12
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Autor: 
Grombiřík, Martin
Autor: 
Teco, Leonardo
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Veselý chvalozpěv (SV161)
Rok vzniku: 
2010

Uzdravení jako metafora odpuštění

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2010
  
Mk 1,21-28

Když slyšeli návštěvníci synagogy Ježíše, užasli nad jeho učením, protože ”učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákoníci”. Ježíšova slova na rozdíl od mluvení zákoníků působila, byla přesvědčivá. Kdy řeč něco působí a kdy je naopak zcela bezmocná?

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 1,21–28
Autor: 
Ondrová, Magdalena
Rok vzniku: 
2010

sexuální intimita (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
  
Vážení a milé, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 1,27
Biblický odkaz: 
Leviticus 20,10
Biblický odkaz: 
Exodus 22,15
Biblický odkaz: 
Lukáš 24,29
Autor: 
Klimeš, Jiří
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
Turecká, Jana
Autor: 
Hora, Josef
Autor: 
Macek, Ondřej
Autor: 
Halama, Jindřich
Rok vzniku: 
2010

volit? - politika (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
Nás, římské občany,
  
Autor, jinak evangelický farář, byl v letech 2000-2006 senátorem. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 16,37
Biblický odkaz: 
Římanům 13
Biblický odkaz: 
Skutky 25,11
Autor: 
Bárta, Zdeněk
Autor: 
Hubená, Ester
Autor: 
Drulák, Petr
Rok vzniku: 
2010

Farář a sbor, mládež (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2010
Brýle pokory
Autor: 
Sedláčková, Marta
Autor: 
Bláha, Pavel
Autor: 
členka mládeže
Rok vzniku: 
2010
Syndikovat obsah