Komiks

Jonáš - obrázky k příběhu

Původ materiálu: 
Tereza Ženatá
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,1–4,11
10Kč
Jonáš - obrázky k příběhu.
Obrázky lze využít jako komix nebo jako ilustraci při vyprávění. 
Po vyprávění nebo při opakování mohou děti příběh složit, jak šly jednotlvé obrazy za sebou.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VYPRÁVĚNÍ O JONÁŠOVI

V3 Zjevení na cestě do Emauz

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Pracovní list nabízí „scénář“ pro comics. Pokud chcete děti získat pro jeho kreslení a inspirovat, přineste si ukázky různých comicsů a zeptejte se dětí, jestli je mají rády, jaké četly, jaké mají atd. Můžete se zeptat také na to, zda někdy už zkoušely comics nakreslit. Pokud ano, je to skvělé. Pokud ne, máte pro ně pomoc – scénář, který už napovídá, co na kterém obrázku bude.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Cesta do Emauz

08 Saul pronásleduje Davida - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíl 1.S 24 číst společně a společně se domlouvat na doplnění nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat a vykládat.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
SAUL PRONÁSLEDUJE DAVIDA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Boží bojovník David

V1 Narození Jana Křtitele

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Jde opět o comics bez textu, který mají děti doplnit. Podle toho, jak jsou děti obeznámené s biblickou látkou, můžete začít tím, že jim nejprve dáte hádat (zakryjte nebo odstřihněte nadpis), zda poznají, o jaký příběh v comicsu jde. Doplnění textu můžete provést různým způsobem: 1/ Budete společně biblické texty číst a domlouvat se na doplnění. 2/ Rozdáte dětem bible a ony si budou text doplňovat samostatně. 3/ Rozdělíte děti do skupinek, které budou mít bibli a budou se v nich na doplnění domlouvat mezi sebou. 4/ Předpřipravíte různé texty (např.

Číst dál »

V2 Ježíšovo narození

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Tentokrát jde o připravený scénář ke comicsu. Podle veršů, které jsou uvedené v kroužcích, mají děti do jednotlivých rámečků nakreslit comics. Pro inspiraci můžete s sebou vzít ukázky různých comicsů. O nich můžete v motivačním uvedení mluvit: zda se jim libí, jaké znají, jaké mají rády…atd. Pak přejdete k tomu, že si dnes takový comics také vytvoří. Naznačené oddíly můžete číst společně a společně vymýšlet, jak by ten který obrázek měl vypadat. Děti také mohou podle bible pracovat samostatně. Při společném tvoření je prostor pro komentování a objasnění smyslu příběhu.

Číst dál »

Svd Zaslíbení Ducha svatého

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

V prvé části jde opět o doplnění textu do comicsu. Různé způsoby, jak to můžete udělat, jsou, věřím, dostatečně popsány v předchozích úlohách. Otázka pod comicsem by měla děti přivést k vědomí, že očekávání na naplnění zaslíbení Ducha svatého neznamená ani pasivitu, ani aktivismus, který chce jeho moc nahradit vlastním nadšením nebo vůlí.

Číst dál »

37 Gedeon - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Úkol z pracovního listu je zřejmý – doplnit do comicsu texty. Způsobů, jak to s dětmi uděláte, je zase víc: 1/ Děti mohou vyplňovat každý sám podle bible. 2/ Děti mohou doplňovat text podle vašeho vyprávění. 3/ Děti se mohou při četbě bible nahlas střídat a společně se na tom, co do bublin napíší, domlouvat. 4/ Pokud by předešlého nebyly z nějakého důvodu schopni, můžete jim texty do bublin nadiktovat během vyprávění.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
GEDEON
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Gedeon

13 Jákob usiluje o požehnání - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
13
Biblický odkaz: 
Genesis 25,24–34
Biblický odkaz: 
Genesis 27,1–41
10Kč

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíly Gn 25,24-34 a 27,1-41 číst společně a společně se domlouvat na doplnění, nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOB USILUJE ZÍSKAT POŽEHNÁNÍ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Izák žehná Jákobovi
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob usiluje získat požehnání

10 Obětování Izáka - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Genesis 22,1–19
10Kč

Pracovní list může posloužit k výkladu i jeho domýšlení. Rozdejte dětem list na začátku. Jejich úkolem je doplnit do prázdných bublin comicsu text. Buď můžete oddíl Gn 22,1-19 číst společně a společně se domlouvat na doplnění nebo můžete dětem rozdat bible a vyzvat je k samostatné práci. Společně si potom projděte, co doplnily. Při obojím můžete poznámkami text osvětlovat. Poté nechte děti samostatně doplnit odpovědi na otázky pod comicsem.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
OBĚTOVÁNÍ IZÁKA
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Darovaná budoucnost
Syndikovat obsah