Biblický program

Který starozákoní karrakter se mi nejlépe líbí a proč... symfonický orchestr...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
 
Který starozákoní karrakter se mi lejlépe líbí a proč
Může se číst z Ep. k Židům, 11. kap. část, která se nejlépe hodí.

Dlužno pamatovati, že mládež v tomto věku je idealistická, že přímo zbožňuje hrdinné karraktery, protože sama sní o velikých hrdinných činech. Proto studie šlechetných povah najde vždy zájem a ohlas.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Židům 11
Biblický odkaz: 
Matouš 6,33
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008

Modlitba... Pavučina... Naučení nepatrných věcí všedního života... Kříž, květina, obrazec...Boží obraz

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008
Modlitba
  
Žalm 86, 1—17.

I. Pokyny pro vůdce (v hlavních rysech).

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 86,1–17
Biblický odkaz: 
Efezským 4,1–16
Biblický odkaz: 
Efezským 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vakliš, J.
Autor: 
V.,V.
Autor: 
Šourek, Michael
Rok vzniku: 
2008

Dobré šafaření schopnostmi, jměním, službou... Štít víry, stůj pevně... Bůh je jako... Napiš to...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2008
Dobré šafaření schopnostmi, jmením, službou
  
Mt. 25, 14—30; I. Pt. 4, 10.
Úvod pro vůdce: Každého dne takřka setkáváme se nebo čteme v novinách o případech nepoctivosti, kde někdo, požívající plné důvěry mnoha lidí této zneužil ku prospěchářství vlastnímu. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Biblický odkaz: 
1 Petrova 4,10
Biblický odkaz: 
1 Janova 4,7–21
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2008

Bible okem malířů... Ideál a realita... Jedna věta... Křestanské profily

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2008
Bible okem malířů
Některá témata naší víry jsou častým námětem výtvarného umění. Zvlášť největší svátky – Vánoce a Velikonoce – jsou ztvárněny na tisíc způsobů. Je to šance pojmout biblický program trochu jinak a objevit, že „notoricky známe“ příběhy nejsou zase až tak jasné, jak se nám možná zdá: Číst dál »
Autor: 
Šourek, Michael
Autor: 
Šorm, Zdeněk
Rok vzniku: 
2008

Náboženství a život... O hřivnách

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2008
 
Náboženství a život
MT 5, 13 - 16, 42-48
MT 7, 21- 23
Úvodní proslov vůdce:
Náboženstvím nazývali lidé vždy poměr
člověka k Bohu. To předpokládá správné
chápání Boha. Má-li člověk nízký, smyslný,
nebo vůbec nepravý pojem o Bohu – pak Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,13–16
Biblický odkaz: 
Matouš 5,42–48
Biblický odkaz: 
Matouš 7,21–23
Biblický odkaz: 
Matouš 25,14–30
Přiložený soubor: 
Autor: 
Balcar, David
Autor: 
Neuveden
Rok vzniku: 
2008

Úloha Velikonoční? Vítězství nesmtelného života. Co ukřižovat a co vzkřísit k novému životu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2008
 
   Úloha Velikonoční? Vítěztví nesmrtelného života.
Vybráno z ročníku 1924, kdy v Bratrstvu vycházely přílohy pro práci s mládeží (Příloha biblických studií ve sdruženích Č.B.M.E.).

Mk 16 (srovnej: Mt 28, 1, Lk 24,1)

Úvod pro vůdce:
Úkolem studie jest:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 16
Přiložený soubor: 
Autor: 
Keller, Filip
Rok vzniku: 
2008

Blahoslavenství, Úspěch

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
 
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství
(vyrobíte následovně: vytiskněte na
papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak,
aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
Bible
Postup: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Rok vzniku: 
2008

Blahoslavenství, Úspěch

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2008
Blahoslavenství
Pomůcky:
– pracovní list s textem blahoslavenství (vyrobíte následovně: vytiskněte na papír formátu A4 text z Mt 5, 3-11 tak, aby byl pouze v levé půlce papíru, pravá
půlka bude prázdná)
– 1 list papíru A3
– fix/pero pro každého účastníka, svíčka,
– Bible
Postup:
– rozdejte účastníkům pracovní listy
1. ÚVOD: Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 5,3–11
Přiložený soubor: 
Autor: 
Pešout, Lukáš
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008

Tady Samuel, příjem! ... Pravý křesťan

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2007
Tady Samuel, příjem !
Obsah: Prorokování a my.
Postup: Po přečtení textu diskutujte na
otázkami, pak přejděte k úvaze.
Otázky k textu: Jak rozumíš slovu „povolání“?
Jakými způsoby k nám Bůh promlouvá?
Kdo je to prorok? Umíš mluvit o nepříjemných
věcech s lidmi, kterých se to týká? Číst dál »
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 3
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Vejtaha Boha neoblafne... Jak se chová pravý křesťan

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2007
Pomůcky: papír, propisky
Obsah: Bůh prokoukne každého vejtahu
a náfuku.
Postup: Po přečtení textu dostane každý
jeden list papíru, který rozdělí čarami na 3
sloupce. Do prvního sloupce každý napíše
jména několika lidí, kteří mu přijdou „blbí“
nebo „divní“. Zároveň ať do druhého Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 18,9–14
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007
Syndikovat obsah