Velikonoce

28 Velikonoce vzkříšení

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

V2 Velikonoce - vzkříšení

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Skutky 0
10,00Kč

V1 Velikonoce - utrpeni

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Skutky 0
10,00Kč

V4 Vzkřísení Páně

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkoly na levé straně pracovního listu ( 3 obrázky ) využijte jako úvod. Na nich můžete dětem ukázat, jak to, co vidíme, záleží na tom, co čekáme a co máme v sobě ( 1/ Někdo uvidí kalich, protože jsme v kostele a jsou velikonoce a ony to mohou být profily těch, kdo spolu mluví. 2/ Někdo uvidí kříž, ale lze vidět třeba i okno s výhledem ven. 3/ Pro někoho je to hvězda, pro jiného rozbité zrcadlo. Atd. )

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ

V3 Velikonoce

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Způsob použití obrázku záleží na věku a schopnostech dětí:
Nejstarším dětem můžete rozdat bible, aby si příběh sami našly a doplnily samostatně text do comicsu. Vzájemné porovnání, jak se úkolu zhostily, otvírá přirozenou možnost o příběhu mluvit, hledat jeho důležité významy a důrazy, všimnout si podstatných detailů.
Mladším dětem lze příběh číst nebo vyprávět a nechat je, aby si přitom text samy doplňovaly.
Ještě mladším lze při vyprávění texty do obrázků přímo nadiktovat.

Číst dál »

V3 Zjevení na cestě do Emauz

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Masky z obrázku si tentokrát můžete sami vystřihnout a opatřit gumičkou, abyste si je mohli na začátku nasadit. Nejdřív masku s očima. Ptejte se pak: Mám nyní oči? A vidím? Znáte úsloví, že někdo pro oči nevidí? Co znamená? Je možné mít oči a nevidět? Kdy například? Potom si nasaďte druhou masku a ptejte se: Mám nyní oči? A co mám? A vidím? Skrz co se dívám? Napadá vás, co by ty masky mohly znamenat?

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZJEVENÍ NA CESTĚ DO EMAUS
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Cesta do Emauz

V5 Z vězení zní píseň o poníženém a vzkříšeném

10,00Kč

Obrázek můžete použít nejdřív při výkladu. Děti si mohou text chvalozpěvu z bible přečíst. Vy jim potom můžete obrázek ukázat a ptát se, co je na obrázku zvláštní ( vyznání o vítězství za mříží ); zda si myslí, že je Pavel venku a říká to někomu do vězení, nebo je uvnitř a říká to ostatním z vězení; jak by na ně působilo první, jak druhé. Po výkladu si můžete společně vzpomínat na svědky víry, kteří jako Pavel sdíleli s Ježíšem také utrpení – mohou to být příklady biblické ( Štěpán… ), historické ( M.J.Hus… ) nebo soudobé. Můžete k tomu využít např.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Z VĚZENÍ ZNÍ PÍSEŇ O PONÍŽENÉM A VZKŘÍŠENÉM

V4 - Pavlovy dopisy - Boží bláznovství

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Skutky 0
10,00Kč

Obrázek nabízí mnoho možností použití v různých částech „hodiny“. Například:

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
PAVLOVY DOPISY: BOŽÍ BLÁZNOVSTVÍ
Syndikovat obsah