30 minut

Světlo - Noemova obět... Podobentství o milosrdném Samařanu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2009
Gen 8,20-22
Co vidíte na obrázku?
Muž leží na zemi. Beránci. Někdo kouká
z okraje obrázku.
Barvy jen černá a bílá. Světlo a tma. Co
kdybychom začali tím? Kde je nejvíc
světla , kde je nejvíc tmy ? Dole,
na zemi, ten muž je černý taky… světlo
je zase v takovém kruhu kolem beránků.
Pak je na mužově tváři, na jeho rukách, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,33
Biblický odkaz: 
Genesis 8,20–22
Přiložený soubor: 
Rok vzniku: 
2009

Stvoření člověka ... překvapení...

Stvoření člověka
Rozdejte nakopírované obrazy M.Chagalla a ptejte se:
a. Co je na obrazu? Může se ozývat: Slunce, dva lidé. Jeden spí, nebo je mrtvý, nebo zraněný, druhý ho nese. Mrtvý nebude, ten, kdo ho nese, se netváří provinile, nebo smutně. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 2,7
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
V.V.
Rok vzniku: 
2009

Mládež (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 1/2009
Léta malin nezralích skončila
  
Když potkávám v kostele starší lidi, říkám si někdy, jaké to bylo dřív – jak asi vypadala jejich mládež? Kolik se jich scházelo? Podnikali spolu také další akce? Připravovali si program sami? A byli také na faráře tak drzí jako jsme my dnes? Číst dál »
Autor: 
Junová, Miriam
Autor: 
Plekker, Lada
Autor: 
Richterová, Olcha
Autor: 
Groll, Pavel
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
Mosetcký, Aleš
Rok vzniku: 
2009

Otázky a odpovědi (Jk1,1-4), Vděčnost

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008
   Jk1,1-4
Metoda použitá při přípravě tohoto biblického programu je dobře použitelná pro studium mnohých biblických textů, především novozákonních. Lze ji použít i při cyklu biblických programů na delší souvislé biblické texty. Číst dál »
Biblický odkaz: 
List Jakubův 1,1–4
Biblický odkaz: 
Žalmy 145,1–21
Přiložený soubor: 
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
J.V.
Rok vzniku: 
2008

Zjevení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008

Malý happy end – obnovená rezonance
Když vezmete dvě kytary – na jednu zahrajete tón, tak druhá se zachvěje, zachytí ten tón a vrátí ho. Tomu se říká rezonance. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Filipským 3,12
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Pokorný, Petr
Rok vzniku: 
2008

Přátelství - kterak získati a udržeti přátele... Tři symboly

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2008
 
  
(Přísl 27, 5, 6, 9, 10)
Úvod (pro vůdce v hlavních rysech):
Přátelství je předmět, o kterém každý z nás již něco ví – ale přeci ne tolik, aby se lecčemus nemohl ještě přiučiti. Každý z nás chce být někomu přítelem, ale touží po přátelství. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Přísloví 27,5–6
Biblický odkaz: 
Přísloví 27,9–10
Biblický odkaz: 
Matouš 22,34–40
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008

Společenství (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2008
Spolek trvalejší než republika, díky Bohu
Už mezi námi není tolik lidí, kteří by v živé mysli uchovávali vzpomínky na vznik Československa. Když si vezmete, že si pamatujete střípky z příhod v mateřské školce a nástup do první třídy, musí takovým dnes být kolem 96 let. Otázku kvality paměti tak požehnaně letitého člověka nechávám stranou. Číst dál »
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Balcar, Martin
Autor: 
Richterová, Olcha
Rok vzniku: 
2008

Který starozákoní karrakter se mi nejlépe líbí a proč... symfonický orchestr...

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
 
Který starozákoní karrakter se mi lejlépe líbí a proč
Může se číst z Ep. k Židům, 11. kap. část, která se nejlépe hodí.

Dlužno pamatovati, že mládež v tomto věku je idealistická, že přímo zbožňuje hrdinné karraktery, protože sama sní o velikých hrdinných činech. Proto studie šlechetných povah najde vždy zájem a ohlas.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Židům 11
Biblický odkaz: 
Matouš 6,33
Přiložený soubor: 
Autor: 
V., V.
Autor: 
Mazur, Roman
Rok vzniku: 
2008

Smíření (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2008
Smířření nebo bomby. A nic mezi tím
Biblický odkaz: 
Exodus 12
Biblický odkaz: 
Leviticus 16,21
Biblický odkaz: 
1 Janova 4,10–11
Biblický odkaz: 
Efezským 2,14
Autor: 
Kratochvíl, Luboš
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Susa, Zdeněk
Autor: 
Skácel, Jan
Rok vzniku: 
2008

Modlitba... Pavučina... Naučení nepatrných věcí všedního života... Kříž, květina, obrazec...Boží obraz

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2008
Modlitba
  
Žalm 86, 1—17.

I. Pokyny pro vůdce (v hlavních rysech).

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Žalmy 86,1–17
Biblický odkaz: 
Efezským 4,1–16
Biblický odkaz: 
Efezským 0
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vakliš, J.
Autor: 
V.,V.
Autor: 
Šourek, Michael
Rok vzniku: 
2008
Syndikovat obsah