Církevní rok

Zjevení v Galileji

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 21,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 11/04/2021

Téma

Pozvání ze tmy do světla (podobně jako cesta do Emauz)

Až se tě tvé děti zeptají (Den dětí)

Původ materiálu: 
Rut Brodská
Biblický oddíl: 
Exodus 13,14–16
Datum přípravy: 
Út, 01/06/2021

Téma

Až se tě tvůj syn zeptá… Anebo dcera, to je jedno. Důležité je, že se mladí rodičů ptají. Že kladou otázky ohledně víry, Boha, tradice zrovna vám, něco vypovídá. A pro nás jako dospělé je důležité zůstat v odpovědích autentičtí, otevření se svým příběhem a zůstat jako hledači cesty víry, naděje a lásky…

Hospodin jako matka (Den matek)

Původ materiálu: 
Kateřina Frühbauerová
Biblický oddíl: 
Žalmy 131
Datum přípravy: 
Ne, 09/05/2021

Téma

Hospodin jako matka? Ano. I tento titul Bohu patří. Bůh je matkou, u které můžeme v naprostém bezpečí spočinout.

Objevení Zákona (Den upálení mistra Jana Husa)

Původ materiálu: 
Alexandra Hauserová
Biblický oddíl: 
2 Královská 22
Datum přípravy: 
Út, 06/07/2021

Téma

Boží lid v dějinách opakovaně scházel (a schází) z cesty opravdového následování. Ukazatelem na cestě je a má být Boží slovo.

Čas bláznivě radostný

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
2 Samuelova 6,1–20
Biblický oddíl: 
Žalmy 132
Biblický oddíl: 
Žalmy 149,2–3
Biblický oddíl: 
Žalmy 149,5–6
Datum přípravy: 
Ne, 27/06/2021

Téma

Opravdová radost pramení ze zprávy, že Bůh chce být s námi. Kdo si to uvědomí, dovede se radovat i bláznivě bez ohledu na svoji důstojnost. Ta zpráva je jako vzácný poklad, který jsme objevili. Víme tak o základním zdroji radosti. Je dobré si to připomínat a oslavovat. Radost z Boží přítomnosti pak způsobuje vděčnost a štědrost k druhým.

Čas promarněný a proměněný

Původ materiálu: 
Alena a Jan Tkadlečkovi
Biblický oddíl: 
Lukáš 16,19–31
Datum přípravy: 
Ne, 20/06/2021

Téma

Život lze snadno promarnit. Velkolepý styl je jako smysl života zoufale málo. Ale ještě není pozdě na změnu. Ještě je čas, kdy lze mnoho věcí měnit. Ježíš nás varuje před sobectvím a před v sobě nasyceným životem. Otevírá nám oči pro ty, kteří nás potřebují, a apeluje, abychom k nim udělali vstřícný krok.

Slavnostní čas pro odpočinek a setkání s Bohem

Původ materiálu: 
Lukáš Klíma
Biblický oddíl: 
Exodus 16,22–30
Biblický oddíl: 
Genesis 2,1–4
Biblický oddíl: 
Marek 2,27–28
Datum přípravy: 
Ne, 13/06/2021

Téma

V každém vztahu potřebujeme čas na setkávání. Tak je tomu i ve vztahu s Bohem, proto je důležité udělat si na setkávání s Bohem dostatečný čas. K tomu slouží den odpočinku, který nám dává Bůh vždy znovu každý týden. Tento den je slavnostní, odlišný od dní všedních.

Čas svěřený

Původ materiálu: 
Drahomíra Dušková Havlíčková
Biblický oddíl: 
Kazatel 3,1–15
Biblický oddíl: 
Matouš 25,14–30
Datum přípravy: 
Ne, 06/06/2021

Téma

Všechno má určenou chvíli a svůj čas. Časy jsou různé. Bůh se nemění. Dostali jsme od Boha různá obdarování. Záleží na nás, jak s nimi naložíme.

Svatá Trojice

Původ materiálu: 
Petr Chlápek
Biblický oddíl: 
Matouš 28,16–20
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 6,4
Biblický oddíl: 
Izajáš 61,1
Biblický oddíl: 
Matouš 3,16–17
Datum přípravy: 
Ne, 30/05/2021

Téma

  • Ježíš čeká na své učedníky na hoře, kde začal celý jejich příběh.
  • Odevzdává jim všechny lidi na světě, aby je přiváděli k Otci, učili je zachovávat, co učil, a křtili je do Božího jména: Otce — Syna — Ducha svatého.
  • Mizí z očí, abychom jen nezírali, ale spoléhali vírou na moc Ducha, skrze kterého s námi bude na všech místech země a po všechny časy až do konce.

Cíle

Ovoce Ducha svatého

Původ materiálu: 
Alexandra Hauserová
Biblický oddíl: 
Galatským 5,22–23
Biblický oddíl: 
Skutky 2,1–13
Biblický oddíl: 
Marek 13,9–11
Biblický oddíl: 
Skutky 8,26–29
Biblický oddíl: 
Matouš 7,16–20
Biblický oddíl: 
1 Korintským 12,8–10
Biblický oddíl: 
1 Samuelova 10,9–12
Datum přípravy: 
Po, 24/05/2021

Téma

Působení Ducha svatého se v životě člověka i ve světě projevuje a je rozpoznatelné právě podle svých projevů jako strom podle ovoce.

Syndikovat obsah