Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti)

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 2,1–20
Pořadí v lekci: 
18
Datum přípravy: 
Čt, 24/12/2020

U stolu, případně u stromečku


Úvodní dialog

Dítě se ptá: Proč je tento večer jiný než ostatní večery?

Rodič odpovídá takto nebo podobně: Protože dnes slavíme narození našeho Pána a Zachránce Ježíše Krista.
A pokračuje čtením:
Poslouchejte… (čte L 2,1–20).

Varianta: rodič se ptá, dítě odpovídá, případně čtení je rozvrženo mezi děti.


Modlitba

Náměty

Děkujeme: za to, že se Ježíš narodil, že je nám tak blízký,
že měl rodinu, která se o něj starala
že se o jeho narození mohli dozvědět všichni, i ti nejposlednější
že patříme Ježíši a že je naším Spasitelem a Zachráncem
že trávíme Vánoce společně

Prosíme: za lidi, kteří nemají domov, jsou na cestách
za všechny, kdo dnes v noci pečují o druhé
za všechny osamělé, za odloučené členy rodiny, za přátele
za to, aby se zpráva o Ježíši šířila mezi všechny lidi
za pokoj, mír a radost pro celý svět…

Návrh modlitby — na slova „ať všichni společně uslyšíme…“ může odpovídat celé rodinné společenství „Bůh v nás má zalíbení“, jednotlivé bloky proseb mohou pronášet i starší děti nebo se střídat rodiče. Pro předškolní děti si můžeme pomoci také obrázkem betléma, jesličkami, u kterých zapalujeme malé svíčky apod.

Pane Ježíši, stojíme u tvých jeslí a přinášíme ti
všechny malé i velké, smutné i veselé,
nemocné i zdravé, chudé i bohaté, slabé i mocné.
Ať všichni společně uslyšíme: Bůh v nás má zalíbení.

Pane Ježíši, stojíme u tvých jeslí a přinášíme ti
naši rodinu a naše přátele, všechny, se kterými chodíme do školy/školky a do práce,
přinášíme ti všechny, které nemáme moc rádi, a kteří nemají rádi nás,
všechny, se kterými se kamarádíme a kteří nám pomáhají.
Ať všichni společně uslyšíme: Bůh v nás má zalíbení.

Pane Ježíši, stojíme u tvých jeslí a přinášíme ti
všechny děti, které hladoví, děti, které jsou nemocné, děti, které nemají rodiče.
Přinášíme ti lidi v zemích, kde se válčí […], děti v uprchlických táborech,
lidi, kteří trpí nespravedlností a nenávistí
Ať všichni společně uslyšíme: Bůh v nás má zalíbení.

Pane Ježíši, stojíme u tvých jeslí, a přinášíme ti
svoje radosti, sny, přání a naděje.
Přinášíme ti svoje strachy, pochybnosti a smutky.
Přinášíme ti také svoji víru.
Změň svým světlem náš život.
Ať všichni společně uslyšíme: Bůh v nás má zalíbení.

A společně voláme k našemu společnému Otci — Otče náš…

Píseň

Jakákoliv z vánočních písní. Můžeme se připojit i k reprodukované nahrávce vánočních písní apod.

Žehnání

(Pokud je rodina zvyklá se držet za ruce při modlitbě před jídlem, může tak nyní učinit.)

Pane Ježíši, požehnej nám i tomuto jídlu a dej chléb všem, kteří ho nemají, a pokoj a radost každému lidskému srdci. Amen.

Nebo:

Pane Ježíši, žehnej nám, ať radost z tvého narození prozáří naše dny. Amen.

Nebo:

Požehnání Boha Sářina a Abrahamova,

požehnání Syna, z Marie narozeného,

požehnání svatého Ducha, který nás těší jako matka své dítě, buď s námi všemi. Amen.

Jiná varianta štědrovečerní pobožnosti: Ester Čašková, Než půjdeme spát

Náměty na trávení štědrého dne a večera

  • Atmosféra dne — Může být náš Štědrý den opravdu jiný než ostatní dny a večery? Už bez nákupů a shonu, s klidnou náladou, s uskromněním v jídle, ve svícení, ve zvucích a hudbě — abychom pak prožili s novou radostí příchod světla, dar jídla, radost v hudbě, atd. (Štědrý den je tradičně ještě dnem půstu, ještě patří k adventu, půst je výrazem přípravy na velké věci.)
  • Procházka — Půjdeme se podívat na betlém? Ve městech budou otevřené kostely, kde je vystavený betlém, ale není ještě osvětlen, není v něm figurka dítěte Ježíše — jak by vypadal svět bez Ježíše? Na venkově bude možná snazší najít místo, podobné tomu, kde přišel na svět Ježíš — stáj, přístřešek se zvířaty — vždyť Ježíšovo narození je důležité pro veškeré stvoření.
  • Dárek pro Ježíše — děti i dospělí mohou během dne nakreslit nebo napsat, co by chtěli přinést Ježíši jako dar, obrázky mohou položit pod stromeček.
  • Sdílení — Mohli bychom svou vánoční radost s někým sdílet? Popřát sousedům, donést cukroví? Nepotřebuje blízká charitativní organizace dobrovolníky na výdej vánočního jídla pro ty, kdo nikoho nemají?
  • Čekání na večer je dlouhé — „Hra na Proč…?“ — S většími dětmi můžeme vymyslet několik otázek, které se týkají Štědrého večera a zkusit na ně hledat různé odpovědi (např. vlastním filosofováním dětí nebo jako anketu mezi příbuznými, přáteli, atd.) — Proč říkáme tomuto večeru Štědrý? Proč večer rozsvěcíme svíčky? Proč si dáváme dárky? Proč stavíme betlém? Proč Vánoce slavíme jen jednou do roka?

Starší přípravky

Rotkovská, Dana: Ježíšovo narození.

Pechar, Jaroslav: Ježíšovo narození.

Ridzoňová, Lenka: Ježíšovo narození.

Sedláčková, Marta: Narodil se z Marie Panny.


Vyprávění

Kdyby stěny uměly mluvit…

Jsem takový malý, obyčejný chlív. Přístřešek pro zvířata. Výklenek ve skále, ke kterému kdosi přistavěl dvě stěny ze starých prken. Ovce se sem přijdou schovat, když je nevlídné počasí. Uvnitř korýtko pro zvířata a trochu slámy. A to je všechno.

Ten večer vešli dva lidé, muž a těhotná žena. On jí říkal Marie a ona jemu Josefe. Zjevně to byli chudí lidé na cestách. Malá zavazadla, zaprášené nohy, únava ve tvářích. Usedli k odpočinku, vytáhli chleba, trochu oliv a z koženého vaku upíjeli vodu.

V noci pak ta žena porodila. Dítě zabalila do plínek, a když si potom chtěla odpočinout a hledala, kam by dítě položila, aby ho od země nestudilo, uviděla jesle, korýtko pro zvířata. Muž vystlal jesle slámou, dítě tam položili, v objetí se natáhli na zem vedle a přikryli se pláštěm.

Nad ránem, když už svítalo, objevili se tu další lidé. Byli to pastýři s ovcemi. Mluvili o andělech, záři a nebeských zástupech. A o tom dítěti. Hlavně o tom dítěti. Je to prý Zachránce světa. To dítě v plínkách, místo postele zvířecí krmelec, prý přinese radost všem lidem. To proto, že jednou, až vyroste, poví těm, kdo to budou chtít slyšet, že je Bůh má rád. A že se nemají bát. Že mezi lidmi může být pokoj a mír.

Pak pastýři odešli a ještě dlouho byl z dálky slyšet jejich zpěv. A ta žena, Marie, laskala dítě a zamyšleně na něj hleděla. A pak také začala zpívat — Když na světě smutno bylo, že už láska není, děťátko se narodilo, lidem k potěšení… A ten muž, Josef, zpíval s ní.

Jsem takový malý obyčejný chlív. Výklenek ve skále a dvě dřevené stěny. Tohle jsem zažil. A to jsem vám chtěl říct.

Související pracovní listy