Ježíš a děti

Původ materiálu

dorost FS ČCE Braník

ÚVOD

Program bude o dvou hlavních tématech:
1) Jaký je Pán Ježíš?
2) Jací máme být my?

Hlavní roli v tom budete hrát vy! (Využít možnost získání pozornosti tím, že biblický text mluví právě o dětech.)

Pamatujte si tyhle dvě otázky a přemýšlejte nad nimi. Na konci si prohodíme role a zkusíte říct vy mně, jaká je na ně podle tohohle textu odpověď.

 

Společně si přečíst Mk 10,13–⁠16.

 

Nechte děti přicházet

Původ materiálu

Radka Včelná

Datum přípravy

Téma

K Ježíši přinášejí rodiče i malé děti, i když je učedníci odhánějí. Ježíš se jich zastává a žehná jim.

Cíle

Děti se ujistí, že pro Ježíše jsou stejně důležité jako dospělí, že i ony patří spolu s nimi k bohoslužbám, do kostela, do sboru. Budou přemýšlet o tom, proč je dobré k Ježíši přicházet a co se společně můžeme učit.