Úvaha pro biblický program

Na mindráky je Jaebes

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
Biblický odkaz: 
1 Paralipomenon 4,9–10
Autor: 
Klas, Jan
Rok vzniku: 
1997

Kdo jsi, Jidáši?

Otištěno v časopise Bratrstvo 3/2006.
Když Jidáš, který ho zradil, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil třicet stříbrných velekněžím a starším a řekl: „Zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev!“ Ale oni odpověděli: „Co je nám po tom? To je tvoje věc!“ A on odhodil ty peníze v chrámě a utekl; šel a oběsil se. Mt 27,3-5 Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 27,3–5
Biblický odkaz: 
Jan 6,60–71
Biblický odkaz: 
Marek 14,10–11
Biblický odkaz: 
Jan 13,1–20
Biblický odkaz: 
Skutky 1,16–20
Autor: 
Halamová, Markéta
Rok vzniku: 
2006

Co znamená být Boží syn?

Otištěno v časopise pro mládež Bratrstvo 1/2006.
 
Co to znamená být Božím Synem? Je důležitá moc a síla? Jaký prostor v tom má utrpení a neúspěch? A smrt? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 14,22–33
Autor: 
Sedláček, David

Výklad k Písni písní

Vyšlo v časopise pro mládež Bratrstvo 1-5/2010.
I. část Úvod „Jak jsi krásná, přítelkyně moje“, tak opěvuje milý tělesnou krásu své dívky. To není nic nemravného. Člověk byl stvořen mužem a ženou (Gn 1n). Sex a sexuální přitažlivost je také darem Božím. Je dobré se z něho těšit, správně ho užívat a Pána Boha za něj oslavovat.
Biblický odkaz: 
Píseň písní 0
Autor: 
Matějovský, Tomáš
Rok vzniku: 
2010
Syndikovat obsah