Bible

Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat

Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/1999

Teď už bude řeč jenom o čase kairos. Chronos bude dál na pozadí nepozorovaně tikat - bez něj to nejde, ale nechte si ho pro chleba s máslem, protože od teďka se jmenované události měří výhradně časem kairos - jde přece o jejich pravý okamžik, o jeho nalezení či přijetí, když vás přepadne.

Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat. (Kaz 3,2)

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Kazatel 3,2
Autor: 
Kitta, Michal
Rok vzniku: 
1999

Zlo? (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2011
ZÁHADA ZVANÁ ZLO
  
Kde se bere zlo? Proslulá otázka po původu zla má v teologii celou řadu řešení, jedním z nejrozšířenějších je asi odpověď, že je důsledkem svobody, kterou stvoření od Stvořitele dostalo – tudíž se může dobré kazit, a co se pokazit může, to se pokazí. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Římanům 12,19
Autor: 
Halame, Jindřich
Autor: 
Kalusová, Vendula
Autor: 
Ruml, Pavel
Rok vzniku: 
2011

Dívky v bibli (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2011
DÍVKY V BIBLI
Biblický odkaz: 
Izajáš 7,14
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 21,21
Biblický odkaz: 
Soudců 11
Biblický odkaz: 
Genesis 38
Biblický odkaz: 
Píseň písní 1,1
Biblický odkaz: 
Skutky 9,30
Biblický odkaz: 
Skutky 16,11–15
Autor: 
Balbán, Milan
Autor: 
Dvořák, Roman
Autor: 
Vymětal, Mikuláš
Rok vzniku: 
2011

Bible (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2011
ČTI A ROZUMĚJ (ČILI JAK ČÍST BIBLI)
Biblický odkaz: 
1 Korintským 15,3
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Hubená, Ester
Rok vzniku: 
2011

Andělé (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2011
 
PROČ VE SVÉM DÍLE POUŽÍVÁTE MOTIV ANDĚLA?
 
MICHAEL VIEWEGH, spisovatel:

Zjevnou inspirací k novele "Andělé všedního dne" byla smrt mého otce; proč se do knihy dostala ona partička svérázných, leč laskavých andělů, nedovedu vysvětlit.

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Numeri 22,2
Biblický odkaz: 
Genesis 21,7
Biblický odkaz: 
Genesis 22
Biblický odkaz: 
Matouš 2,13–15
Biblický odkaz: 
Exodus 18,4
Biblický odkaz: 
Skutky 12,33
Biblický odkaz: 
Lukáš 10,18
Biblický odkaz: 
Lukáš 1,28
Biblický odkaz: 
Daniel 8,16
Biblický odkaz: 
Daniel 9,21
Biblický odkaz: 
Matouš 22,30
Biblický odkaz: 
Zjevení 1–3
Biblický odkaz: 
Žalmy 121
Biblický odkaz: 
Židům 11
Autor: 
Schmarczová, Šárka
Autor: 
Hubená, Ester
Autor: 
Balbán, Milan
Autor: 
Anonym
Autor: 
Hřebíčková, Petra
Autor: 
Schmarzcová, Šárka
Rok vzniku: 
2011

city (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
Tancuj, křič a prozpěvuj
Biblický odkaz: 
Žalmy 150
Biblický odkaz: 
Exodus 15,20
Biblický odkaz: 
1 Samuelova 18,6
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 31,4
Biblický odkaz: 
Jeremjáš 21,12
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Autor: 
Grombiřík, Martin
Autor: 
Teco, Leonardo
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Veselý chvalozpěv (SV161)
Rok vzniku: 
2010

Odložit uspokojení? ... Stát se hrdinou?

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
ODLOŽIT USPOKOJENÍ?
  
Odložit uspokojení? Zapřít sám sebe? – Jen to ne! Anebo přece?

Pomůcky: list pro vedoucího, pracovní listy, Bible, psací potřeby.
Časová náročnost: 1-1,5 hodiny

Úvod:

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 16,24–26
Přiložený soubor: 
Autor: 
Chroustová, Hana
Rok vzniku: 
2010

sexuální intimita (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2010
  
Vážení a milé, Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 1,27
Biblický odkaz: 
Leviticus 20,10
Biblický odkaz: 
Exodus 22,15
Biblický odkaz: 
Lukáš 24,29
Autor: 
Klimeš, Jiří
Autor: 
Mazur, Roman
Autor: 
Turecká, Jana
Autor: 
Hora, Josef
Autor: 
Macek, Ondřej
Autor: 
Halama, Jindřich
Rok vzniku: 
2010

Člověk je tvor, který hledá smysl... Obrácení Saulovo

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2010
 
ČLOVĚK JE TVOR, KTERÝ HLEDÁ SMYSL
  
Člověk je tvor, který hledá smysl

Úvod do tématu

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Skutky 7,58–8,3
Biblický odkaz: 
Skutky 9,1–20
Přiložený soubor: 
Autor: 
Vymětal, Mikuláš
Rok vzniku: 
2010

Uzdravení malomocného

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2009
JAKÝ MÁTE PRVNÍ DOJEM Z OBRÁZKU? O ČEM TO JE? PODLE ČEHO TAK USUZUJETE?
Mluvili jsme o tom, co to obnáší být člověkem na základě obrazů Chagalla. Teď
máme řadu obrazů uzdravení – nemoc je vlastně „něco špatně“ v lidském životě –
a tím v tom pokračujeme. KDYBYSTE TO NEVĚDĚLI, JAKÉ JE TÉMA OBRÁZKU? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 14,3
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2009
Syndikovat obsah