Prorokyně rebelka — Vánoční divadlo

Autor

Vratislav Jonáš Kubínek

Hra vychází z rabínských příběhů o chování židů v egyptském zajetí, záchraně Mojžíše a vyvedení z Egypta. Ústřední postavou je ale Miriam, Mojžíšova sestra, jejíž rebelie proti názorům starších se minimálně vyrovná konání mužů.

Obsahuje jedno hudební překvapení.

Rok vzniku

Druh aktivity pro aktivity

Pro kolik lidí