Desatero

Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Exodus 20,7
Biblický oddíl: 
Skutky 3,1–16
Datum přípravy: 
Ne, 22/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Známe Boží jméno, je cenné a mocné. Dejme mu prostor, nechme mu svobodu. Slovo (Boží i lidské) je mocné, není to „jen slovo“, pára nad hrncem.

Odkaz na pracovní list: 
02 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
04 Uzdravení chromého
Odkaz na pracovní list: 
3. přikázání – Sk 3
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)

Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Exodus 20,4
Biblický oddíl: 
Daniel 3
Datum přípravy: 
Ne, 15/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Jedině Bůh je hoden naší nejvyšší úcty. Nic a nikdo jiný.

Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci - st
Odkaz na pracovní list: 
32 Judští mládenci v ohnivé peci
Odkaz na pracovní list: 
2. přikázání - Daniel
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Daniel (SV266)
Odkaz na píseň: 
Babylon (SV328)
Odkaz na píseň: 
Tři mládenci (SV341)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Tebe, Bože, chválíme (BTS7)
Odkaz na píseň: 
Pánu dík vzdávejte (BTS45)

První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.

Původ materiálu: 
Matěj Opočenský
Biblický oddíl: 
Exodus 20,3
Biblický oddíl: 
Soudců 6,7–10
Biblický oddíl: 
Soudců 6,25–32
Datum přípravy: 
Ne, 08/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Hospodin je ten Bůh, který vyvádí svůj lid z otroctví, tím je jedinečný mezi všemi bohy. Cesta vysvobození začíná nejprve tím, že se obnovuje jedinečný vztah k tomuto Vysvoboditeli.

Odkaz na pracovní list: 
1. přikázání – Gedeon
Odkaz na píseň: 
Kdo chce k Bohu přijíti (EZ601)
Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (EZ627)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Dál, přece nejdete sami (SV39)
Odkaz na píseň: 
Jen ty, Pane můj (SV125)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Svobodná zem (SV288)
Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Volný jsem (SV375)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)

Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Exodus 20,1–2
Biblický oddíl: 
Exodus 13,17–14,31
Biblický oddíl: 
Exodus 15,1–2
Biblický oddíl: 
Exodus 19,1–6
Datum přípravy: 
Ne, 01/09/2019

Úvodní slovo a kapitola „Jak s přípravkou pracovat“ k Desateru jsou k dispozici v pdf.


Téma

Hospodina poznáváme jako Boha, který dává vyjít z otroctví a sevření nelidskostí. Proto jeho slova bereme vážně.

Odkaz na pracovní list: 
0/1 Preambule
Odkaz na pracovní list: 
0/2 Preambule
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)

Neděle (soubor textů)

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2005
JE ČAS BÝT SÁM A JE ČAS POTKAT LIDI
Jan Skála
Connecting people. Tak se to nosí a je to
hezké. Potkávat lidi, komunikovat s nimi,
držet se kolem ramen, překlenovat
vzdálenosti, stavět mosty snad i napříč
kontinenty, utvářet společenství –
zkrátka spojovat. Leč musím upozornit, Číst dál »
Autor: 
Skála, Jan
Autor: 
Keřkovský, Jan
Autor: 
Ferjenčiková, Olga
Rok vzniku: 
2005

Přece nebudeš krást!

Otištěno z časopisu Bratrstvo 8/2002
Lidie Mamulová 
Zní to prostě a člověk, který se drží toho, co je černé na bílém, to má celkem jednoduché. - Kdo krade, zaslouží trest. Krást se nesmí ani v bance ani spadlá jabka v sousedovic zahradě. A já nekradu.
Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,15
Autor: 
Mamulová, Lidie
Rok vzniku: 
2002

Dusilo mě to, tlačilo se to na mě, tak jsem otevřel dveře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2002
Kain a Bůh stojí proti sobě a tiše spolu hovoří. Kain ještě drží v ruce nůž.
''Kaine, kde je tvůj bratr Ábel?''
''Pane, ty víš, že to nevím. Je mi to jedno. Ten chlap mě nezajímá. Nestarám se o něho. Je to jeho život.''
''Ale Kaine, on přece nežije. Zkrvavená země křičí. Slyšíš?'' Číst dál »
Biblický odkaz: 
Exodus 20,13
Biblický odkaz: 
Genesis 4,8
Autor: 
Pfanová, Hana
Rok vzniku: 
2002

První deska Desatera

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 20,1–11

Exodus 20, 1–11

Postřehy pro učitelku

Syndikovat obsah