1. přikázání – Gedeon

Verze pro tiskPDF verze
Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
2
10,00Kč

Obrázek může sloužit buď k motivačnímu uvedení nebo k aplikaci – tedy můžete jím buď začít nebo k němu dojít. Děti mají do kmene nakreslit – mohou samozřejmě i napsat – na čem bývají lidé závislí. Závislost může být různá – ze strachu, z touhy, z nedospělosti… Gedeónův příběh začíná právě poražením toho, čeho se Izraelci báli a uctívali to místo Boha – modly, idolu – demaskováním jeho prázdnoty a bezmoci. K tomu dává prostor a sílu důvěra v Hospodina a tím také zároveň začíná osvobození.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Gedeon
Odkaz na katechetickou přípravu: 
GEDEON
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Soudce Gedeon - povolání