1. přikázání – Gedeon

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Obrázek může sloužit buď k motivačnímu uvedení nebo k aplikaci – tedy můžete jím buď začít nebo k němu dojít. Děti mají do kmene nakreslit – mohou samozřejmě i napsat – na čem bývají lidé závislí. Závislost může být různá – ze strachu, z touhy, z nedospělosti… Gedeónův příběh začíná právě poražením toho, čeho se Izraelci báli a uctívali to místo Boha – modly, idolu – demaskováním jeho prázdnoty a bezmoci. K tomu dává prostor a sílu důvěra v Hospodina a tím také zároveň začíná osvobození.

Katechetické cykly

Pořadí v lekci

2

Téma