Zázraky

Uzdravení jako metafora odpuštění

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2010
  
Mk 1,21-28

Když slyšeli návštěvníci synagogy Ježíše, užasli nad jeho učením, protože ”učil jako ten, kdo má moc a ne jako zákoníci”. Ježíšova slova na rozdíl od mluvení zákoníků působila, byla přesvědčivá. Kdy řeč něco působí a kdy je naopak zcela bezmocná?

Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 1,21–28
Autor: 
Ondrová, Magdalena
Rok vzniku: 
2010

Uzdravení malomocného

Otištěno z časopisu Bratrstvo 9/2009
JAKÝ MÁTE PRVNÍ DOJEM Z OBRÁZKU? O ČEM TO JE? PODLE ČEHO TAK USUZUJETE?
Mluvili jsme o tom, co to obnáší být člověkem na základě obrazů Chagalla. Teď
máme řadu obrazů uzdravení – nemoc je vlastně „něco špatně“ v lidském životě –
a tím v tom pokračujeme. KDYBYSTE TO NEVĚDĚLI, JAKÉ JE TÉMA OBRÁZKU? Číst dál »
Biblický odkaz: 
Marek 14,3
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Rok vzniku: 
2009

Uzdravení slepého... Uzdravení hlucho němého

Otištěno z časopisu Bratrstvo 7/2009
Uzdravení slepého
Mt 9,27-31
JAKÝ JE VÁŠ PRVNÍ DOJEM Z OBRÁZKU? O ČEM TO JE? Z ČEHO USUZUJETE?
Jde o uzdravení slepého. Ten obraz se tak jmenuje!
Je to o slepotě.
CO BY VÁM VADILO NEJVÍC, KDYBYSTE BYLI SLEPÍ?
Člověk by se těžko pohyboval ve světě. Svět by pro něj byl nebezpečný. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Matouš 9,27–31
Biblický odkaz: 
Marek 7,31–37
Přiložený soubor: 
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Balcar, David
Rok vzniku: 
2009

Úděl Božího lidu

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2009
  
Est 3
Mordekaj porušil králův příkaz klanět se Hamanovi. Jako žid to dělat nebude. Boží lid je jiný. Je žid. No a co?! Číst dál »
Biblický odkaz: 
Ester 3
Autor: 
Pechar, Jaroslav
Rok vzniku: 
2009

Stvoření člověka ... překvapení...

Stvoření člověka
Rozdejte nakopírované obrazy M.Chagalla a ptejte se:
a. Co je na obrazu? Může se ozývat: Slunce, dva lidé. Jeden spí, nebo je mrtvý, nebo zraněný, druhý ho nese. Mrtvý nebude, ten, kdo ho nese, se netváří provinile, nebo smutně. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Genesis 2,7
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
V.V.
Rok vzniku: 
2009

Zjevení

Otištěno z časopisu Bratrstvo 10/2008

Malý happy end – obnovená rezonance
Když vezmete dvě kytary – na jednu zahrajete tón, tak druhá se zachvěje, zachytí ten tón a vrátí ho. Tomu se říká rezonance. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Filipským 3,12
Autor: 
Jun, Pavel
Autor: 
Pokorný, Petr
Rok vzniku: 
2008

Uzdravení u rybníka Bethesda... Já a Bůh

Otištěno z časopisu Bratrstvo 6/2007
 
Obsah: naděje, otevřenost pro Boží slovo
Pomůcky: lístky pro rozdělení do dvou skupin
a čepice na losování
Postup: Předem připravíme lístky s nápisem
„A“, „B“ odpovídající počtu hráčů
( lze použít klasické hrací karty, účastníci
se rozdělí na černé a červené). Program Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jan 5,1–18
Přiložený soubor: 
Autor: 
Medková, Marie
Autor: 
Junová, Miriam
Rok vzniku: 
2007

Jonášův Žalm

Otištěno z časopisu Bratrstvo 5/2007
 
V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl, z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. (Jon 2,3)
Zcela určitě si v bibli přečtěte, co všechno ještě Jonáš říkal ve své modlitbě dál. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,3
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Modlitba z hlubin moře

Otištěno z časopisu Bratrstvo 4/2007
  
Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. (Jon 2,1n) Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 2,1
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007

Bouře na moři

Otištěno z časopisu Bratrstvo 3/2007
  
I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání. (Jon 1,4)
Doporučení: Otevřete bibli a dočtěte si 1. kapitolu až do konce. Číst dál »
Biblický odkaz: 
Jonáš 1,4
Autor: 
Mostecký, Aleš
Rok vzniku: 
2007
Syndikovat obsah