Pět adventních her

Autor

Brodská Daniela

Jsou vhodné pro sbory, kde jsou mladé rodiny s předškolními dětmi, není možnost často zkoušet či učit se texty. Biblická zvěst je podávána formou „živých obrazů“, doplněná čtením z bible.

Navržen pořad celých bohoslužeb.

 

2 a) Narození Ježíše podle evangelií Lukáše a Matouše – 2 stránky A4

2 b) Mojžíš – 3 stránky A4

2 c) Rút – 3 stránky A4

2 d) Narození Ježíše podle proroků – 2 stránky A4

2 e) Co andělé zvěstovali – 5 stránek A4

Rok vzniku

Přiložený soubor

Cílová skupina

Druh aktivity pro aktivity

Téma