NŠ Louny

Josefova zkouška a smíření s bratry

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 42,1–46,4

Genesis 42–46,4 (dlouhý kus textu, ale samé vyprávění)

Postřehy pro učitelku

  • Co se díváte jeden na druhého – bratři se dříve shodli, že se zbaví Josefa, klamně byl mezi nimi jeden záměr. Na této bezradné scéně je pak pěkně vidět, jak se ten jeden, na pohled jasný záměr, rozplynul, jak je mezi nimi najednou prázdno.

Odkaz na pracovní list: 
18 Smíření Josefa s bratry - st

Josef před faraónem, tučná a hubená léta

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 41

Genesis 41

Postřehy pro učitelku

Odkaz na pracovní list: 
06 Josef v Egyptě

Josef ve vězení, pekař a číšník

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 40

Genesis 40

Poznámky pro učitelku

Odkaz na pracovní list: 
06 Josef v Egyptě

Josef a žena Potífarova

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 39

Genesis 39

Text byl též tématem tohoto kázání: http://louny.evangnet.cz/kazani/gn39.html

Odkaz na pracovní list: 
06 Josef v Egyptě

Josefovy sny, Josef prodán do Egypta

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 37

Genesis 37 — Josefovy sny a prodání do Egypta

Jako inspiraci možno použít i kázání na tento text http://louny.evangnet.cz/kazani/gn37_2-11.html

Odkaz na pracovní list: 
05 Josef a jeho bratři

Zápas u Jaboku, Smíření s Ezauem

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 32–33

Genesis 32–33

Pro učitelku

  • Jak víme, Jákob dvakrát podvedl svého bratra. Koupil od něj prvorozenství za mísu čočky, když měl Ezau hlad – prvorozenství znamená být hlavou rodiny a mít větší dědictví. Pak jej ještě podvodem připravil o požehnání. Ezau pak přísahal, že se Jákobovi pomstí. Proto má teď Jákob veliký strach.

Odkaz na pracovní list: 
15 Jákobův návrat

Jákob u Lábana

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 29–31

Genesis 29–31

Tři kapitoly pojednávají o Jákobových námluvách, soupeření jeho žen a jeho útěku od lstivého Lábana. Obsahují mnoho pro děti těžko vysvětlitelných míst, jejichž vypuštěním značně ubyde děje, proto je probíráme najednou. Děj lze shrnout takto:

  1. Jákob se u studny zamiluje do Ráchel.

  2. Slouží za ni sedm let, ale je podveden a dosten místo ní Leu. Aby dostal Ráchel, musí sloužit dalších sedm let.

  3. Na co Jákob sáhne, to se daří, proto ho Lában nechce propustit.

Jákobův sen v Bét-Elu

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 28

Genesis 28

Pro učitelku

  1. Izák žehná znovu, aby bylo jasné, že jeho slova platí, že neber své poženání zpět. Jákob sice získal požehnání podovodem, ale, co naplat, už je má. Izák dokazuje, že se dovede za svá slova postavit, i když udělal chybu. Ujišťuje i Jákoba: Jednou řečené slovo platí.

Odkaz na pracovní list: 
04 Jákob na útěku

Izák žehná Jákobovi

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 25,19–27,

Genesis 24 Genesis 25,19–34 Genesis 27

Pro učitelku

  • příběh o hledání ženy pro Izáka (Gen 24) stačí podat stručně, jen pro návaznost

Odkaz na pracovní list: 
13 Jákob usiluje o požehnání - st

Syn pravý a nepravý, Obětování Izáka

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Genesis 21–22

Exodus 21–22

navrhuji se jen krátce zmínit o narození Izáka a vyhnání Hagary, přžeskočit abímeleka a věnovat se obětování Izáka

Odkaz na pracovní list: 
10 Obětování Izáka - st
Syndikovat obsah