NŠ Louny

Soudce Jiftách

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Soudců 10,6–12,7

Soudců 10, 6–18.11.(12, 1–7)

Postřehy pro učitelku

Soudce Gedeon - boj

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Soudců 7,9–8,

Soudců 7,8–8,35

Postřehy pro učitelku

Soudce Gedeon - povolání

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Soudců 6

Soudců 6

Postřehy pro učitelku

Odkaz na pracovní list: 
1. přikázání – Gedeon

Soudce Bárak a prorokyně Debora

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Soudců 4–5

Soudců 4–5

Postřehy pro učitelku

se Izraelci dále dopouštěli toho, co je zlé (1) opakuje se ve všech příbězích soudců. Jeden z nejběžnějších lidských sklonů, o kterém je potřeba vědět a tak s ním moci bojovat. Když něco hrozí, když je zle, lidé začnou sekat dobrotu. Když nebezpečí pomine, otrne jim.

Soudce Ehúd

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Soudců 3

Soudců 3

Postřehy pro učitelku

Úvod do knihy Soudců

Smrt Mojžíšova, Rachab

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 34
Biblický oddíl: 
Jozue 1–2

Deuteronomium 34 – Jozue 1–2

Postřehy pro učitelku

Bálak a Bileám

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Numeri 22

Numeri 22

Postřehy pro učitelku

Mojžíšův hřích a bronzový had

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Numeri 20–21

Numeri 20–21

Postřehy pro učitelku

Průzkum Zaslíbené země

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Numeri 13–14
Biblický oddíl: 
Deuteronomium 1,20–46

Numeri 13–14 (srovnej Dt 1, 20–46)

Postřehy pro učitelku

Mirjam a Áron reptají proti Mojžíšovi

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Numeri 12

Numeri 12

Postřehy pro učitelku

Syndikovat obsah