NŠ Louny

Stan setkávání

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 25–30
Biblický oddíl: 
Exodus 35–40

Exodus 25–30.35–40

Pět kapitol pojednává o zhotovení Stanu setkávání, vybavení tohoto stanu, kněžských rouchách atd. Při výkladu můžeme zůstat na pouhém popisu a užití názorných pomůcek.

Obnova smlouvy

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 33–34

Exodus 33–34

Postřehy pro učitelku

Trest pro Izraelce

Na začátku (33, 1) Bůh ohlašuje, že Izraelci dojdou do země, kterou ji slíbil, ale Bůh tam s nimi nepůjde. Na tom se ukazují dvě věci: Za prvé: Bůh nikdy neruší své slovo a své sliby. V 2 Tim 2,13 čteme: „Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.“

První deska Desatera

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 20,1–11

Exodus 20, 1–11

Postřehy pro učitelku

Před vydáním Zákona (pod Chorébem)

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 19
Biblický oddíl: 
Exodus 20,18–26

Exodus 19-20, 18-26

Příběh je možná pro děti srozumitelnější jak je napsán, než kdyby se vykládal. (Je tam třeba zakázané území, kam nikdo nesmí, jako v pohádkách. Z hory se kouří, ukazují se blesky atd., to možná osloví děti dosatetčně.) Přesto se pokusíme o výklad, který zřejmě ale bude pro dětské pochopení trochu náročný:

Voda ze skály a Vítězství nad Amálekem

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 17

Exodus 17

Postřehy pro učitelku

  • Reptání kvůli nedostatku vody se tak trochu opakuje – v předminulé kapitole to byly hořké vody v Maře. Proto bude možná lepší se soustředit spíše na druhou část kapitoly, boj s Amálekem. Zde vidíme, jak nepoučitelní jsou lidé. Před chvílí dostali Izraelci manu a křepelky z nebe, přesto Bohu nevěří a zase reptají.

Hořká voda a mana

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 15,22–16,

Exodus 15,22–27;16

Postřehy pro učitelku

  • oba příběhy, příběh žízně a hladu, jsou více příběhy o lidské malověrnosti a sklonu propadat panice a zoufalství než o skutečném nedostatku na poušti

Průchod Rudým mořem

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 13,17–15,21

Exodus 13,17–15,21

Postřehy pro učitelku

Odkaz na pracovní list: 
23 Přechod Rudého moře

Deset ran egyptských

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 5–10

Exodus 5–10

Postřehy pro učitelku

Porodní báby, narození a záchrana Mojžíše

Původ materiálu: 
Tomáš Pavelka
Biblický oddíl: 
Exodus 1,1–2,10

Exodus 1-2,10

Odkaz na pracovní list: 
19 Poroba Izraele a narození Mojžíše
Syndikovat obsah