Desatero – Modlitba Páně – Krédo

Umřel a byl pohřben

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Jan 19,28–42
Datum přípravy: 
Ne, 19/04/2020

Téma

Co pro nás znamená smrt Ježíše Krista.

Cíle

 • Děti uslyší, že Ježíš umřel proto, abychom my z toho měli užitek.
 • Děti prožijí přechod od smutku k velikonoční radosti.
 • Děti v rozhovoru vzájemném a v rozhovoru s Písmem odkrývají náročné téma smrti Ježíšovy.

Pro učitele

Biblický text: J 19,28–42

Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Ať zvon zní (SV8)
Odkaz na píseň: 
Chvála má (SV419)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Ó hlavo plná trýzně (EZ320)
Odkaz na píseň: 
Pane, jsi hoden chvály (EZ324)
Odkaz na píseň: 
V nás srdce hořelo (EZ349)
Odkaz na píseň: 
Do země se skrývá (EZ662)

Ukřižován

Původ materiálu: 
Lenka Ridzoňová
Biblický oddíl: 
Jan 19
Datum přípravy: 
Ne, 12/04/2020

Téma

V Krédu vyznáváme, že Ježíš byl ukřižován.

Odkaz na píseň: 
Proč jen mlčíš, Pane (SV267)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Úžasná láska (SV108)
Odkaz na píseň: 
Kříž (SV171)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)

Trpěl pod Pontským Pilátem

Původ materiálu: 
Ondřej Macek
Biblický oddíl: 
Jan 18,28–19,16
Datum přípravy: 
Ne, 05/04/2020

Téma

Historicita a reálnost Ježíšova odsouzení a utrpení.

Cíle

Získat základní obrysy a důvody procesu s Ježíšem, proč, kým, jak byl souzen; kdo a jak mluvil; kdo a proč mlčel.


Pro učitele

Biblický text: J 18,28–19,16 a paralely v dalších evangeliích

Odkaz na píseň: 
V nebi je trůn (SV360)
Odkaz na píseň: 
Byl jsi tam? (SV25)
Odkaz na píseň: 
Balada velkopáteční (SV297)
Odkaz na píseň: 
Kristus, příklad pokory (EZ311)

Narodil se z Marie Panny

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 2
Datum přípravy: 
Ne, 29/03/2020

Téma

Ježíš je člověkem jako my, aby nám byl nablízku.

Cíle

 • Děti s pomocí obrázků poznávají, že Ježíš žil stejný život jako my.
 • Děti ve vyprávění uslyší, že se Ježíš narodil stejně jako ostatní, a že právě tak chce být blízko lidem.
 • Děti v uměleckém díle (básni, obraze, písni) objevují, že Bůh se v Ježíši stal člověkem se vším všudy; tvoří svá umělecká vyjádření.

Pro učitele

Biblický text: L 2,1–20

Odkaz na píseň: 
Aj, růže rozvila se (EZ288)
Odkaz na píseň: 
Ty s námi zůstáváš (EZ619)
Odkaz na píseň: 
Bůh se nám dnes narodil (EZ652)
Odkaz na píseň: 
Bůh se sklonil k nám (SV49)
Odkaz na píseň: 
Hosana (SV74)
Odkaz na píseň: 
I šli všichni (SV92)
Odkaz na píseň: 
Kde, Pane, jsi (SV143)
Odkaz na píseň: 
Marie má dítě (SV181)
Odkaz na píseň: 
Zázrak (SV220)
Odkaz na píseň: 
Hvězda (SV339)
Odkaz na píseň: 
Ty víš (SV348)

Jenž se počal z Ducha svatého

Původ materiálu: 
Marta Sedláčková
Biblický oddíl: 
Lukáš 1,26–37
Biblický oddíl: 
Genesis 1
Datum přípravy: 
Ne, 22/03/2020

Obrázky použité  v příběhu pro předškolní děti lze stáhnout zde: obr. zvěstování, obr. miminka.

Téma

Ježíš je od Boha.

Odkaz na píseň: 
Má duše Boha velebí (SV176)
Odkaz na píseň: 
Ave Maria (SV6)
Odkaz na píseň: 
Úžasná láska (SV108)
Odkaz na píseň: 
Poslal Bůh anděla (SV264)
Odkaz na píseň: 
Tobě, Pane, dík (SV338)
Odkaz na píseň: 
Magnificat (Taizé) (SV458)

Pána našeho

Původ materiálu: 
Anna Lavická
Biblický oddíl: 
Jan 20,24–29
Datum přípravy: 
Ne, 15/03/2020

Téma

Ježíš je Pán — jemu patřit je dobré.

Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán, ó můj Pán (SV191)
Odkaz na píseň: 
Můj Pán všechny svolá (SV193)
Odkaz na píseň: 
Modlitba (SV228)
Odkaz na píseň: 
Nás zavolal jsi, Pane (EZ680)

Syna jeho jediného

Původ materiálu: 
Matěj Opočenský
Biblický oddíl: 
Lukáš 20
Datum přípravy: 
Ne, 08/03/2020

Téma

 • Vztah Otce k Synu. V čem spočívá. Poslušnost, odvážná reprezentace Boha, jako Pána. (viz úloha V Boha Otce)
 • Synovství Ježíše: jedinost, která je spíše jedinečností. Jedině On v pohledu křesťanského vyznání může zastávat funkci Syna Božího. Tak jako ho zastává v Starém zákoně vyvolený lid.

Cíle

Odkaz na píseň: 
Pane Ježíši Kriste (EZ404)
Odkaz na píseň: 
Z milosti tak hojné (EZ250)
Odkaz na píseň: 
Otče všemohoucí (EZ260)
Odkaz na píseň: 
Glory (SV59)
Odkaz na píseň: 
Zněl pláč v noci té (SV396)

I v Ježíše Krista

Původ materiálu: 
Martina Kadlecová
Biblický oddíl: 
Matouš 1,16–18
Biblický oddíl: 
Marek 10,13–16
Datum přípravy: 
Ne, 01/03/2020

Obrázky použité v oddílu Pro předškolní děti lze stáhnout například zde: obrázek č.1, obrázek č.2, obrázek č.3.

Stvořitele nebe i země

Původ materiálu: 
Martina Kadlecová
Biblický oddíl: 
Genesis 1
Datum přípravy: 
Ne, 23/02/2020

Téma

 • Vyznáváme víru v Boha Stvořitele, ale ke stvoření se chováme, jako by bylo naše a ne Boží.
 • Bůh se bude ptát nás, kteří vyznáváme: „Věřím v Boha… Stvořitele nebe a země…“, jak jsme s jeho stvořením naložili.
 • Jako ti, kdo vyznáváme víru v Boha Stvořitele, máme o důvod navíc o životní prostředí příkladně dbát a pečovat.

Cíle

 • Naučit se vidět svět jako Boží stvoření, ne jako něco, co je tu volně k naší dispozici.
Odkaz na píseň: 
Žalm 8 (SV76)
Odkaz na píseň: 
Laudato sii (SV172)
Odkaz na píseň: 
Zpěv o slunci (SV209)
Odkaz na píseň: 
Pane, slyš náš hlas (SV248)
Odkaz na píseň: 
Závěr (SV484)
Odkaz na píseň: 
Proč svítí sluníčko (BTS12)
Odkaz na píseň: 
Modré nebe, slunce zář (EZ618)

Všemohoucího

Původ materiálu: 
Tomáš Trusina
Biblický oddíl: 
Exodus 6,2–13
Biblický oddíl: 
Exodus 5
Biblický oddíl: 
Exodus 15
Datum přípravy: 
Ne, 16/02/2020

Téma

Věřím v Boha, který má moc dotáhnout svůj příběh do vítězného cíle.

Cíle

 • Děti zakusí, že to, nač si připadají slabé, nestojí v cestě Pánu Bohu — Vysvoboditeli z otroctví.
 • Děti porozumí, že o moci Boha Otce Ježíše Krista má smysl mluvit jen ve spojitosti se záchranou, kterou slibuje a dává.

Pro učitele

Biblický text: Ex 6,2–13 (s přihlédnutím k Ex 5 a Ex 15)

Odkaz na píseň: 
Tvá svoboda (SV344)
Odkaz na píseň: 
Posila na cestu (SV135)
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Chvalozpěv (SV215)
Odkaz na píseň: 
Oheň plál (SV234)
Odkaz na píseň: 
Nedělní chvalozpěv (SV373)
Odkaz na píseň: 
Zůstaň s námi (SV401)
Syndikovat obsah