Desatero

0/2 Preambule

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
1
10Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Opakování Desatera

0/1 Preambule

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
1
10Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Opakování Desatera

1. přikázání – Gedeon

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
2
10Kč

Obrázek může sloužit buď k motivačnímu uvedení nebo k aplikaci – tedy můžete jím buď začít nebo k němu dojít. Děti mají do kmene nakreslit – mohou samozřejmě i napsat – na čem bývají lidé závislí.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Gedeon
Odkaz na katechetickou přípravu: 
GEDEON
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Soudce Gedeon - povolání

2. přikázání - Daniel

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
3
10Kč

Úkolem z horní poloviny obrázku můžete začít. Pokud si děti nevšimnou, jak souvisí zpodobení „boha“ a jeho uctívače, naveďte je k tomu otázkami. Úkol ze spodní poloviny můžete nechat až po vyprávění – zde mohou být lidé různí, svobodní, protože nemají přesný mustr, kterému by se měli podobat, ani nemají vypíchnutou jenom určitou vlastnost či stránku života, na kterou by celý život měli omezit.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Druhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DANIEL VE LVÍ JÁMĚ
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DANIEL A JEHO DRUHOVÉ

3. přikázání – Sk 3

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
4
10Kč

Obrázek je využitelný asi spíš po vyprávění, až budou děti znát příběh i Petrovu odpověď, že chromý opět chodí nikoli jejich mocí nebo zbožností. Pak mohou děti vymýšlet a dokreslit do obrázku, co se v jejich životě nestalo díky nim, ale díky Bohu – např. to, že mám v kostele kamarády, že jsme si odpustili, ….

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Ne svou, ale Boží silou

4. přikázání – Mt 12,1-14

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
5
10Kč

5. přikázání – Izák

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
6
10Kč

Začít rozhovorem o rodičích: Jací jsou? Co dělají? Co udělali kvůli důvěře? Co po nich máme? Co je pro ně důležité? Atd. Rozhovor může vyústit do dokreslení obrázku. A pak můžete vyprávět – také abyste dětem osvětlili, proč je tam ten chlapík, který vybírá studnu.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Páté přikázání: Cti své rodiče.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Izák hledá své místo pro život

6. přikázání – 2-Pa 28, 1-15

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
7
10Kč

Na obrázku jsou poražení judští vojáci, před kterými leží jeden ze zabitých obětovaných synů (či prostě obětí jejich jednání). To můžete dětem vylíčit a pak jim dát úkol, aby nakreslily, co si podle nich tedy ti vojáci zaslouží. Můžete o tom také společně mluvit. Pak jim dovyprávějte o zákroku Odéda a konfrontujte s tím jejich výrok.

7. přikázání – J 8,1-11

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
8
10Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Sedmé přikázání: Nezcizoložíš.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nový začátek se Samuelem

8. přikázání – Josef

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
9
10Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a rodina
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF V EGYPTĚ
Syndikovat obsah