Programy k setkáním

Nadpis Biblický odkaz Typ programu
Naděje (soubor textů)
Kazatel 9,4
Přísloví 19,18
Rút 1,12–2,12
Žalmy 71,5
Genesis 49,18
Římanům 15,13
Efezským 4,4
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas objímaní i čas objímaní zanechat Kazatel 3,5 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Vina (soubor textů)
Genesis 4,13
Matouš 18,21–35
Jan 18,38
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat, čas objímat i čas objímaní zanechat Kazatel 3,5 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Odvaha (soubor textů) Daniel 6 Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat Kazatel 3,4 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Zármutek (soubor textů) Žalmy 38 Podklad pro tematický program
Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat Kazatel 3,3 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Radost (soubor textů)
Filipským 4,10–14
Filipským 1,15–17
Filipským 3,2
Podklad pro tematický program, Úvaha pro biblický program
Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trhat Kazatel 3,2 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Strach (soubor textů
Exodus 3
Izajáš 6
Podklad pro tematický program
Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas Kazatel 3,1 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Amen Matouš 6,13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Neboť tvé jest... Matouš 6,9–13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Antoine de Sain-Exupéry - Malý Princ Podklad pro tematický program
Ale zbav nás od zlého Pobožnost, Úvaha pro biblický program
A neuveď nás v pokušení Matouš 6,13 Pobožnost, Úvaha pro biblický program
Odpusť nám naše viny Matouš 6,12 Biblický program, Úvaha pro biblický program
Hry pro mládež Podklad pro tematický program
Na východ od ráje - dobro a zlo (soubor textů) Podklad pro tematický program