Verze pro tisk PDF verze

Aktuální cyklus nedělní školy

Pořadí v lekci Datum Nadpis
3 Ne, 20/09/2020 Bohatý mládenec
4 Ne, 27/09/2020 Šalomoun
5 Ne, 04/10/2020 Na počátku
6 Ne, 11/10/2020 O zabezpečení života
7 Ne, 18/10/2020 Co člověka znesvěcuje a co ho činí svatým
8 Ne, 25/10/2020 Vděčnost deseti malomocných
9 So, 31/10/2020 Zacheus (den reformace)
10 Ne, 01/11/2020 Jákobova a Josefova smrt a pohřeb
11 Ne, 08/11/2020 Boháč a stodoly
12 Ne, 15/11/2020 Vzkříšení Lazara
13 Ne, 22/11/2020 Není vzkříšení
14 Ne, 29/11/2020 Čekání na příchod mesiáše
15 Ne, 06/12/2020 Zachariáš a Anna
16 Ne, 13/12/2020 Návštěva u Marie
17 Ne, 20/12/2020 Ježíšův rodokmen
18 Čt, 24/12/2020 Narození Ježíše a klanění pastýřů (domácí pobožnost pro rodiče a děti)
19 Pá, 25/12/2020 Herodes, klanění mudrců a útěk do Egypta
20 So, 26/12/2020 Štěpán
21 Ne, 27/12/2020 Simeon a Anna
22 Čt, 31/12/2020 Dvanáctiletý Ježíš v chrámě
23 Pá, 01/01/2021 Neplodný fíkovník (nový občanský rok)
24 Ne, 03/01/2021 Svatba v Káně galilejské
25 St, 06/01/2021 Jan Křtitel a Ježíšův křest
26 Ne, 10/01/2021 Podobenství o hostině
27 Ne, 17/01/2021 Podobenství o rozsévačovi
28 Út, 19/01/2021 Ježíš a Samařanka (týden modliteb za jednotu křesťanů)
29 Ne, 24/01/2021 Svěřené talenty
30 Ne, 31/01/2021 Nasycení zástupu: dejte vy jim jíst
31 Ne, 07/02/2021 Milosrdný Samařan
32 Ne, 14/02/2021 Rut — vztah k cizincům
33 Ne, 14/02/2021 Popeleční středa
34 Ne, 21/02/2021 Ježíšovo pokušení na poušti
35 Ne, 28/02/2021 Nemějte starost
36 Ne, 07/03/2021 Poslední soud
37 Ne, 14/03/2021 Vdova, sirotek, host: vidět věci z pohledu druhého
38 Ne, 21/03/2021 Jedni druhých břemena neste
39 Ne, 28/03/2021 Vjezd do Jeruzaléma a vyčištění chrámu
42 Čt, 01/04/2021 Mytí nohou a poslední večeře (Zelený čtvrtek)
46 Pá, 02/04/2021 Ježíšovo ukřižování, smrt, pohřeb a lidé kolem
47 Ne, 04/04/2021 Źena u hrobu, muži za ní a také Tomáš
48 Po, 05/04/2021 Cesta do Emauz
49 Ne, 11/04/2021 Zjevení v Galileji
50 Ne, 18/04/2021 Dobrý pastýř
51 Ne, 25/04/2021 O církvi
52 Ne, 02/05/2021 Křest etiopského dvořana