Verze pro tisk PDF verze

Aktuální cyklus nedělní školy

Pořadí v lekci Datum Nadpis
12 Ne, 17/11/2019 Otče náš, jenž jsi na nebesích
13 Ne, 24/11/2019 Posvěť se jméno tvé
14 Ne, 01/12/2019 Přijď tvé království
15 Ne, 08/12/2019 Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
16 Ne, 15/12/2019 Chléb náš vezdejší dej nám dnes
17 Ne, 22/12/2019 Navštívení Marie a její chvalozpěv
18 St, 25/12/2019 Ježíšovo narození
19 Ne, 29/12/2019 A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
20 Ne, 05/01/2020 A nevydej nás v pokušení
21 Ne, 12/01/2020 Zbav nás od zlého
22 Ne, 19/01/2020 Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky
23 Ne, 26/01/2020 Amen
24 Ne, 02/02/2020 Věřím
25 Ne, 09/02/2020 V Boha Otce
26 Ne, 16/02/2020 Všemohoucího
27 Ne, 23/02/2020 Stvořitele nebe i země
28 Ne, 01/03/2020 I v Ježíše Krista
29 Ne, 08/03/2020 Syna jeho jediného
30 Ne, 15/03/2020 Pána našeho
31 Ne, 22/03/2020 Jenž se počal z Ducha svatého
32 Ne, 29/03/2020 Narodil se z Marie Panny
33 Ne, 05/04/2020 Trpěl pod Pontským Pilátem
34 Ne, 12/04/2020 Ukřižován
35 Ne, 19/04/2020 Umřel a byl pohřben
36 Ne, 26/04/2020 Sestoupil do pekel
37 Ne, 03/05/2020 Třetího dne vstal z mrtvých
38 Ne, 10/05/2020 Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího
39 Ne, 17/05/2020 Odkud přijde soudit živé i mrtvé
40 Ne, 24/05/2020 Věřím v Ducha svatého
41 Ne, 31/05/2020 Svatou církev obecnou
42 Ne, 07/06/2020 Svatých obcování
43 Ne, 14/06/2020 Hříchů odpuštění
44 Ne, 21/06/2020 Těla z mrtvých vzkříšení
45 Ne, 28/06/2020 A život věčný