Školní

PODOBENSTVÍ O TĚLE A ÚDECH

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
1 Korintským 12,1–27
Datum přípravy: 
Ne, 27/05/2012
liturgické čtení-1K 12,13-20
 
KLÍČOVÉ POJMY, DOBOVÉ A TEXTOVÉ SOUVISLOSTI:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
Svd Podobenství o těle a údech

Ježíš před radou, Pilátem a Herodem

Původ materiálu: 
Jiří Bureš
Biblický oddíl: 
Lukáš 22,63–23,24
Datum přípravy: 
Ne, 03/06/2012
Ž 2,2 + 4-Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.
 
liturgické čtení-L 22,66-71
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
37 Ježíš před radou, Pilátem a Herodem

UZDRAVENÍ DESETI MALOMOCNÝCH

Původ materiálu: 
Jiří Tengler
Biblický oddíl: 
Lukáš 17,11–14
Datum přípravy: 
Ne, 25/03/2012
Ž 51,17- Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
 
Liturgické čtení-L 11,11-14
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
29 Uzdravení deseti malomocných
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (BTS25)
Odkaz na píseň: 
Poděkujme svému Pánu (EZ223)
Odkaz na píseň: 
Svou oslav Pána písní (EZ191)
Odkaz na píseň: 
Srdce čisté (SV349)
Odkaz na píseň: 
Vše dobré, co máme (BTS19)
Odkaz na píseň: 
Obětování (SV487)
Odkaz na píseň: 
Díky (BTS20)
Odkaz na píseň: 
Haleluja zpívej (SV90)
Odkaz na píseň: 
Já v srdci radost mám (SV104)
Odkaz na píseň: 
Nám pomoz, Pane milý (EZ631)

BLAZE CHUDÝM, BĚDA BOHATÝM

Původ materiálu: 
Martin Horák
Biblický oddíl: 
Lukáš 6,17–26
Biblický oddíl: 
Lukáš 16,19–31
Datum přípravy: 
Ne, 27/11/2011

Žalm 40,5 – Blahoslavený ten člověk, kterýž skládá v Hospodinu svou naději.

Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
13 Blaze chudým, běda bohatým
Odkaz na píseň: 
Vlak Boží (SV355)
Odkaz na píseň: 
V tobě je radost (EZ649)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Kdo na kolenou klečí (SV148)
Odkaz na píseň: 
Bůh je záštita má (SV23)
Odkaz na píseň: 
Ty i já (SV406)

KÁZÁNÍ V NAZARETĚ

Původ materiálu: 
Elen Plzáková
Biblický oddíl: 
Lukáš 4,16–21
Datum přípravy: 
Ne, 06/11/2011
Žalmy 119:155-  Svévolníkům je vzdálena spása, protože se nedotazují na tvá nařízení.
156- Nesmírné je, Hospodine, tvoje slitování, podle svých soudů mi zachovej život.
 
Liturgické čtení-L 4,16-21
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
10 Kázání v Nazarétě

Pokušení na poušti

Původ materiálu: 
Martin Horák
Biblický oddíl: 
Lukáš 4,1–4
Datum přípravy: 
Ne, 30/10/2011
Žalm 121:2-3  Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.
 
Liturgické čtení - LK 4,1-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti 
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
9 Pokušení na poušti

JAN KŘTITEL

Původ materiálu: 
Martin Fér
Biblický oddíl: 
Lukáš 3,1–14
Datum přípravy: 
Ne, 16/10/2011
Žalmy 37:5-6  Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
 
Liturgické čtení-L 3,3-8
 
Klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
7 Jan Křtitel
Odkaz na píseň: 
Zní, zní, zní (SV398)
Odkaz na píseň: 
O pokání (SV276)
Odkaz na píseň: 
Probuďme se, křesťané (EZ517)
Odkaz na píseň: 
S námi je Bůh náš (EZ634)
Odkaz na píseň: 
Život nám ubíhá (EZ568)
Odkaz na píseň: 
Odpusť (EZ688)
Odkaz na píseň: 
Připravujte cestu (SV239)

JOSEF V EGYPTĚ

Původ materiálu: 
David Balcar
Biblický oddíl: 
Genesis 39–41
Ž 31,4-5-Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť jsi záštita má.
 
klíčové pojmy, dobové a textové souvislosti:
Číst dál »
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě
Odkaz na pracovní list: 
17 Josef v Egyptě - st
Odkaz na pracovní list: 
06 Josef v Egyptě
Odkaz na pracovní list: 
8. přikázání – Josef
Odkaz na píseň: 
Moc předivná (SV186)
Odkaz na píseň: 
Svěř celý život Pánu (EZ193)
Odkaz na píseň: 
Čest dej (SV37)
Odkaz na píseň: 
Kdo mě z pout mých (SV147)
Syndikovat obsah