Výklad podobenství o rozsévači

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2/2005
 
„Svět je jeden veliký otazník.“ A mám za
to, že o Bibli, víře, o Bohu – „o rozsévači
a zrnu“ – to platí zrovna tak. Již jako
nejmenší děti jsme byli všichni „filosofy“,
kteří chtějí znát, co znamená každé
tajemství či podobenství, jak jsme je
nacházeli ve věcech kolem sebe. Tuto
touhu má snad i každý ve věku dospívání
a neztrácí ji ani v dospělosti.
Neustálé hledání odpovědí provází, nebo
by mělo provázet, i čtení bible. Vy, čtenáři
Bratrstva, jste jistě již mnohokrát
četli Ježíšovo podobenství o rozsévači
a stále si říkáte to, co si řekli i Ježíšovi
učedníci: co znamená to podobenství?
Tuto otázku si kladli i další následovníci
Krista, a proto si všichni můžeme přečíst
jakýsi návod, který nám má pomoci
pochopit jedno podobenství – jedno tajemství
o světě, o člověku, o Bohu, o nás
samých.
K tomu, abychom porozuměli, co je ono
rozsívané slovo a jaká úroda z něj má
vzejít, nám nepomohou školní znalosti
nebo vědecké poznatky, ani naučené
formulace z hodin konfirmace. Ono rozsívané
slovo není jedno dokonalé slovo,
z něhož by nám vyrostlo kázání či krásná
báseň, a úroda není něco, co by se dalo
změřit či zvážit a uskladnit. Ono slovo
je celá radostná zpráva, radost ze života,
víra, že mě má někdo (Bůh) rád a já mám
rád ostatní.
Když si přečteme 4. kapitolu Evangelia
podle Marka od prvního až do dvacátého
verše, budeme nejčastěji číst slovo
pochopit či rozumět. Nezní vám to jako
úloha do školy? Avšak na první pohled je
to úloha se záhadným řešením, protože
tu naprosto nic není o tom, co máme
pochopit, nebo jaký je rozdíl mezi tím,
kdo pochopil a tím, kdo nepochopil.
K pochopení tohoto tajemství nám sám
Ježíš napomáhá, když nám prozrazuje,
co bylo rozeseto a jak to se setbou
dopadlo. Jsem přesvědčen o tom, že je
dobrým Ježíšovým záměrem, abychom
věděli jen tak málo. Slyším z tohoto podobenství,
jakož i z celého Ježíšova života
a učení, že nemáme druhé posuzovat,
kdo jaký je, kolik úrody přináší a jak
rychle. Důležité je, zda eangelium klíčí
ve mně samém, nikoli zda nese úrodu
můj bratr, soused či kdokoli jiný z mých
bližních. Mám za to, že právě proto toto
podobenství a jeho výklad předchází
všem ostatním podobenstvím a že teprve
skrze něj chápeme smysl všech podobenství
dalších.
Když se setkáme s člověkem, který nese
úrodu z přijatého Božího slova, ihned
poznáme, koho jsme potkali. A to ne
podle toho, kolik toho zná, jak je chytrý,
na kolik otázek nám dokáže odpovědět,
nýbrž podle toho, jak s námi zachází.
Moudrost totiž nespočívá ve vědění, nýbrž
v jednání. Setkal jsem se s člověkem,
který mi pokládal tíživé otázky, jako
např. proč umírají novorozené děti, a já
mu musel odpovědět, že nevím. Přesto
odcházel klidný a znovu mě několikrát
rád navštívil a vedli jsme spolu dlouhé
rozhovory.
Biblický odkaz: 
Marek 4,13–20
Autor: 
Kováč, Ondřej
Rok vzniku: 
2005