10. přikázání – David a Betsabé

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pořadí v lekci

11

pracovni_list_obrazek

Bludiště na obrázku odhalí, že vlastně všechna Davidova provinění proti přikázáním (nevěra, křivé svědectví i vražda) začala u zdánlivě nevinné žádostivosti. Kdy bludiště požijete – zda během vyprávění u každé tragedie zvlášť nebo až třeba po něm při rozhovoru o vyprávění – je na vás.

29 Balám a Balák - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pořadí v lekci

29

pracovni_list_obrazek

Odkaz na katechetickou přípravu

Křížovku z pracovního listu můžete zařadit do vašeho vyprávění. Vyprávějte příběh až k Balámově odpovědi. Tu potom děti nechte luštit. Řešení zní: „Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje.“ Děti mohou křížovku luštit jednotlivě, společně nebo v několika skupinách, které spolu budou soutěžit.

05 Stavba bábelské věže - st

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

Pořadí v lekci

5

pracovni_list_obrazek

Odkaz na katechetickou přípravu

Pracovní list rozdejte dětem na začátku. Doplňovačku mohou řešit buď během vašeho výkladu nebo můžete biblický text společně číst nebo mohou pracovat s biblí samostatně. V tajence vyjde „V jednotě je síla“. Potom děti vyzvěte, aby samostatně odpověděly na otázky pod doplňovačkou. Společně si odpovědi přečtěte a mluvte o nich.

16 Ježíš a hříšníci

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

pracovni_list_obrazek

Odkaz na katechetickou přípravu

Úkoly z obrázku můžete použít v různých částech výkladu. Nejprve mohou děti kreslit, co provedly špatného. Nad jejich kresbami se jich ptejte, jestli je dobré vědět o svých chybách a selháních a proč; k čemu asi vede, pokud si jich člověk není vědom… Evangelijní perikopu jim pak vyprávějte s tím, že jim odpověď naznačí. Po vyprávění mohou děti vyluštit obrázkovou doplňovačku, která znovu připomene Ježíšovo slovo: „Komu se málo odpouští, málo miluje“. Na závěr pro děti už nebude těžké odpovědět na otázku z obrázku.

37 Evangelium putuje

Původ materiálu

Zdeněk Šorm

pracovni_list_obrazek

Odkaz na katechetickou přípravu

Doplňovačka na poslední „hodinu“ slouží k opakování. Jak ji využijete je na vás. Můžete třeba:
rozdat pracovní list a soutěžit, kdo první vyluští tajenku;
překreslit doplňovačku na velký papír a soutěžit postupně, které dítě uhodne správnou odpověď v té které řádce; ( Tak si také mohou děti doplnit chybějící samolepky do cesty – za každou správnou odpověď si mohou jednu, která jim schází, vybrat. )
při společném vyplňování nemusíte postupovat popořadě, ale každé dítě si může vybrat tu řádku, u které zná správnou odpověď, aby se tak dostaly ke slovu všechny děti;