Křížovka

10. přikázání – David a Betsabé

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
11
10,00Kč
Bludiště na obrázku odhalí, že vlastně všechna Davidova provinění proti přikázáním (nevěra, křivé svědectví i vražda) začala u zdánlivě nevinné žádostivosti. Kdy bludiště požijete – zda během vyprávění u každé tragedie zvlášť nebo až třeba po něm při rozhovoru o vyprávění – je na vás.

01 Co už víme o Ježíši Kristu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

23 Křížovka opakování pro starší

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Skutky 0
10,00Kč

23 Křížovka opakování pro mladší

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Biblický odkaz: 
Skutky 0
10,00Kč

05 David pomazán za krále - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Doplňovačku mohou děti luštit buď když dojdete ve vyprávění k tomu, jak Hospodin reagoval na Samuelův první dojem, nebo hned na začátku hodiny. Pokud zvolíte druhou variantu, ptejte se potom dětí, proč asi Hospodin Samuelovi říká právě tohle.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
DAVID POMAZÁN ZA KRÁLE

29 Balám a Balák - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
29
Biblický odkaz: 
Numeri 22,1–30
Biblický odkaz: 
Numeri 23,11–13
Biblický odkaz: 
Numeri 23,25–27
Biblický odkaz: 
Numeri 24,10–19
10,00Kč

Křížovku z pracovního listu můžete zařadit do vašeho vyprávění. Vyprávějte příběh až k Balámově odpovědi. Tu potom děti nechte luštit. Řešení zní: „Jak mám zatratit, když Bůh nezatracuje.“ Děti mohou křížovku luštit jednotlivě, společně nebo v několika skupinách, které spolu budou soutěžit.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
BALÁM A BALÁK
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Bileám a Balák

05 Stavba bábelské věže - st

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
5
Biblický odkaz: 
Genesis 11,1–9
10,00Kč

Pracovní list rozdejte dětem na začátku. Doplňovačku mohou řešit buď během vašeho výkladu nebo můžete biblický text společně číst nebo mohou pracovat s biblí samostatně. V tajence vyjde „V jednotě je síla“. Potom děti vyzvěte, aby samostatně odpověděly na otázky pod doplňovačkou. Společně si odpovědi přečtěte a mluvte o nich.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
STAVBA BÁBELSKÉ VĚŽE
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Stavba bábelské věže

16 Ježíš a hříšníci

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Úkoly z obrázku můžete použít v různých částech výkladu. Nejprve mohou děti kreslit, co provedly špatného. Nad jejich kresbami se jich ptejte, jestli je dobré vědět o svých chybách a selháních a proč; k čemu asi vede, pokud si jich člověk není vědom… Evangelijní perikopu jim pak vyprávějte s tím, že jim odpověď naznačí. Po vyprávění mohou děti vyluštit obrázkovou doplňovačku, která znovu připomene Ježíšovo slovo: „Komu se málo odpouští, málo miluje“. Na závěr pro děti už nebude těžké odpovědět na otázku z obrázku.

Odkaz na katechetickou přípravu: 
JEŽÍŠ A HŘÍŠNICE

37 Evangelium putuje

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

Doplňovačka na poslední „hodinu“ slouží k opakování. Jak ji využijete je na vás. Můžete třeba:
rozdat pracovní list a soutěžit, kdo první vyluští tajenku;
překreslit doplňovačku na velký papír a soutěžit postupně, které dítě uhodne správnou odpověď v té které řádce; ( Tak si také mohou děti doplnit chybějící samolepky do cesty – za každou správnou odpověď si mohou jednu, která jim schází, vybrat. )
při společném vyplňování nemusíte postupovat popořadě, ale každé dítě si může vybrat tu řádku, u které zná správnou odpověď, aby se tak dostaly ke slovu všechny děti;

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
EVANGELIUM PUTUJE K LUKÁŠOVI, TEOFILOVI I K NÁM
Syndikovat obsah