Nedělní škola od září 2022 do června 2024

V následujícím roce se budeme v nedělce seznamovat s příběhy Starého zákona. Název cyklu je Dál přece nejdeme sami.

Odkaz:

Dál přece nejdeme sami II (Od Samuele k Šalomounovi + Od Elijáše k mesiášovi) | Katecheze (evangnet.cz)

 

V úvodní úloze tohoto cyklu čteme:

„Věříme, že nás na cestě doprovází Hospodin. Dovídáme se o něm z Bible. Otevírají se před námi příběhy lidí, které Pán Bůh zavolal, doprovázel, mluvil k nim, pomáhal jim. A oni mu věřili, spolehli se na něj. Někdy. Někdy taky ne, žili si po svém. Bible je knihou svědectví o lidech a Pánu Bohu.

Je dobré znát ty dávné příběhy. Nejsme na cestě víry sami, máme kořeny. Poutem společné víry jsme spojeni se svědky, kteří žijí teď i kteří už zemřeli. V Bibli se mluví o oblaku nebo zástupu svědků, kteří nás obklopují (Žd 12,1).

Používáme slovo rodokmen. Jak vypadá strom našeho rodu, rodu víry? Kde nebo kdo jsou kořeny, ze kterých čerpáme sílu a které nás kotví k zemi? Co je tím kmenem, který roste vzhůru a nese korunu? Vytváření nebo spíš poznávání takového stromu víry bude náplní nedělní školy v následujícím období.

Dál přece nejdeme sami, zpíváme. Věříme. Kde se ta víra bere a čemu nebo komu vlastně věříme, budeme hledat v příbězích. K tomu vás zveme!“

Jednotlivé úlohy najdete buďto na internetu nebo v příručkách, které jsou ke stažení. Tyto příručky vznikly pro roky 2015-2017, možná je doma nebo ve sborech najdete (takové ty černé knihy s barevným nápisem…). První díl na období od září 2023 co ledna 2024 má název Od Samuele k Šalamounovi. V druhém pololetí se seznámíme s příběhy Od Eliáše k mesiášovi.

 

(Za poradní odbor pro práci s dětmi Lenka Ridzoňová)