Evangelia

17 Proměnění na hoře

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

18 Marnotratný syn

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Příběhy nalezených ztracenců

16 Petrovo vyznání

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

15 Ježíš a žena z Týru

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

14 Nasycení 5000

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
NASYCENÍ PĚTI TISÍCŮ

13 Herodes a Jan Křtitel

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
Odkaz na katechetickou přípravu: 
ZATČENÍ JANA KŘTITELE A JEŽÍŠŮV KŘEST

11 Podobenství o rozsévači

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

12 Podobenství o božím království

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

10 Spor o sobotu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč

09 Vyslání dvanácti

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10,00Kč
Syndikovat obsah