Divadlo vánoční

Proč jsi přišel?

Básně
Autor: 
Henych Daniel
Rok vzniku: 
1986
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
1 Královská 8,6
Biblický odkaz: 
Izajáš 53,6
Biblický odkaz: 
Žalmy 123,3
Biblický odkaz: 
Galatským 4,4
Biblický odkaz: 
Jan 6,68
Biblický odkaz: 
Jan 18,37
Biblický odkaz: 
Jan 12,46–47
Biblický odkaz: 
Jan 6,37–39
Biblický odkaz: 
Marek 2,17
Biblický odkaz: 
2 Královská 9,15

Jan Křtitel a Ježíš

Básně
Autor: 
Henych Daniel
Přiložený soubor: 

Co viděly sněhové vločky

Básně
Autor: 
Henych Daniel
Přiložený soubor: 

Zaslíbení a naplnění

Autor: 
Henych Daniel
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Izajáš 9,7
Biblický odkaz: 
Izajáš 11,10
Biblický odkaz: 
Izajáš 35,4
Biblický odkaz: 
Malachiáš 3,2–3
Biblický odkaz: 
Izajáš 9,2
Biblický odkaz: 
Izajáš 53,12
Biblický odkaz: 
Izajáš 7,14
Biblický odkaz: 
Izajáš 42,2–3
Biblický odkaz: 
Izajáš 35,5–6
Biblický odkaz: 
Zacharjáš 9,9
Biblický odkaz: 
Zjevení 11,15

Verše pro nejmenší

Autor: 
Henych Daniel
Přiložený soubor: 

Vánoční květy

Děti představující jednotlivé vánoční květy mají v ruce různobarevné papírové květiny – větší barevné kruhy, které mají na okrajích okvětní lístky a ve středu dobře čitelný nápis RADOST, POKOJ, LÁSKA…
Autor: 
Henych Daniel
Přiložený soubor: 

Začalo to Zachariášem…

Autor: 
Dostál Václav
Rok vzniku: 
1993
Přiložený soubor: 
Odkaz na píseň: 
Narodil se Kristus Pán (EZ281)

Hvězda

Vánoční pásmo
Autor: 
Ženatá Daniela
Rok vzniku: 
1993
Přiložený soubor: 

Vánoce s Matoušem

Autor: 
Vik Bohuslav
Rok vzniku: 
1988
Přiložený soubor: 

Setkali jsme se s Kristem

Vánoční pásmo.
Autor: 
Mládež sboru Praha-Jarov
Syndikovat obsah