Výsledky dotazníku o výuce dětských biblických hodin - náboženství ve sborech ČCE

Verze pro tiskPDF verze
V závěru loňského roku byli sbory ČCE osloveny s prosbou o vyplnění dotazníku týkajícího se vyučování náboženství ve sborech. Sešlo se 131 odpovědí. Velice děkujeme všem z Vás, kteří jste vyplnění dotazníku věnovali svůj čas.
 
Zde je souhrn toho, co jsme se z dotazníku dověděli. Věříme, že Vás to bude zajímat a že Vás to může i inspirovat ve Vaší práci s dětmi. V přílohách naleznete:
 
- Shrnutí dotazníku (kdo vyučuje, kde se vyučuje, co se vyučuje, kolik dětí chodí, co se daří, co se nedaří, co byste potřebovali,….)
- Přehled materiálů, které jsou při biblických hodinách dětí používány
 
K souboru Přehled materiálů a Bibliografie (seznam materiálů) připomínáme, že tyto soubory vycházejí pouze z toho, co se objevilo v dotaznících. Nemají tedy ambici pokrýt veškerou nabídku dostupných materiálů, ani se nesnaží být návodem, jaké materiály používat. Přesto věříme, že pro Vás mohou být inspirací.
Soubor "Přehled materiálů" by rozhodně neměl uniknout Vaší pozornosti, zvláště pokud se věnujte katechezi. Najedená o suchopárný seznam literatury, dokument je opatřen obrázky, krátkými anotacemi a internetovými odkazy.
Tématem vyučování náboženství ve sborech se bude Poradní odbor pro práci s dětmi i nadále zabývat.
Případné dotazy směřujte na oddělení výchovy ÚCK: vychova@e-cirkev.cz
Za Poradní obor synodní rady pro práci s dětmi
Daniela Bednaříková, předsedkyně
Původ materiálu: 
Poradní odbor pro děti