Vystřihování

Tři mudrci

Původ materiálu: 
Tereza Ženatá
Biblický odkaz: 
Matouš 2,1–12
10Kč
Obrázek lze využít jakkoliv - jako omalovánku, jako obrázek na flanelograf apod.

14 Jákob na útěku

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
Pořadí v lekci: 
14
Biblický odkaz: 
Genesis 28,10–15
10Kč

Plastickou vystřihovánku „Jákobova žebříku“ můžete vytvořit buď po vyprávění nebo uprostřed – 1.část: Jákob v Bét-el; 2.část: zhotovení vystřihovánky; 3.část: jak se slib naplňuje: Jákob u Lábana.
Výtvarně nadané děti mohou také do mezer žebříku nakreslit obrázkový seriál o Jákobově pobytu u Lábana.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÁKOB NA ÚTĚKU
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob na útěku
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Nanebevzetí Elijáše a pověření Elíši

14 Stavba a posvěcení chrámu

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Chrám můžete s dětmi omalovat, vystřihovat a slepovat už během vyprávění nebo až po něm. Pokud máte ve sborové kronice zprávy o stavbě vašeho kostela, ukažte je přitom dětem. Na závěr se ptejte, co by mělo být napsáno na střeše, a děti si to tam dopíší. Přitom také můžete mluvit o nápisech, které máte v kostele a o tom, zda stačí, když je to napsáno na stěně.
Starší výtvarně zručné děti mohou také na způsob pracovního listu udělat papírový model vašeho kostela.

07a Jónatan a David

Původ materiálu: 
Zdeněk Šorm
10Kč

Děti mohou puzzle vystříhat a sestavit na začátku. O obrázku, který sestaví si potom můžete povídat ( Co představuje? Co tedy skutečné přátelství znamená? ). Vaše vyprávění pak dětem obrázek osvětlí. Lze také postupovat obráceně: nejdřív budete příběh vyprávět a děti budou s obrázkem pracovat až potom. Sestavené puzzle jim váš výklad znovu připomenou. Nechte pak děti, aby řekly, o kterou scénu se jedná a kdo tedy na obrázku je.

Číst dál »
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JÓNATAN A DAVID
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Hospodin je s tebou – a co na to já?
Syndikovat obsah