Zahradní pašije

Verze pro tiskPDF verze
Částečnou inspirací byly středověké pašijové hry. Cílem, kterého se nakonec celkem podařilo dosáhnout, bylo, aby se z diváků stali zároveň i herci – v roli přihlížejícího davu, tu volajícího hosana, tu ukřižuj. Tomu mělo napomoci i co nejvýpravnější a nejrealističtější ztvárnění. Hra je celkem náročná. Zajímavým zážitkem není jen provedení, ale i dlouhodobější nacvičování (od čtené po generální zkoušku alespoň dva měsíce). Proto se nelekejte – na konci zjistíte, jakými netušenými schopnostmi oplývá váš sbor. Hra má 3 dějství a 12 obrazů. Mezi dějstvími se docela hodí dělat kratší přestávky.
Autor: 
Pavelka Tomáš
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Jan 11,45–50
Biblický odkaz: 
Lukáš 19,37–45
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,1–6
Biblický odkaz: 
Marek 13,1–2
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,14–20
Biblický odkaz: 
Jan 13,2–35
Biblický odkaz: 
Marek 14,26–31
Biblický odkaz: 
Matouš 26,36–46
Biblický odkaz: 
Lukáš 22,66