06 Josef v Egyptě

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JOSEF V EGYPTĚ

Josef byl prodán. Byl sám, daleko od svého otce, který ho tolik miloval. Byl ale opravdu sám? Kupci Josefa prodali na tržišti jako otroka Putifarovi, veliteli stráže mocného egyptského krále faraóna.

S Josefem však byl Hospodin. Neustále jej ochraňoval, všemu, co Josef konal, dopřál Hospodin zdárného konce. Putifar si proto Josefa oblíbil. Oblíbil si ho tak, že mu svěřil správu svého majetku. Žena Putifarova však Josefa křivě obvinila. Putifar uvěřil lživým pomluvám své ženy a náramně se na Josefa rozhněval. Dal jej uvěznit do královského žaláře.

Ani ve vězení však nezůstal Josef opuštěn od Hospodina, i tam jej Bůh posiloval. Velitel vězení si Josefa také oblíbil.

Farao, mocný egyptský král, se rozhněval na svého číšníka a pekaře, dal je zavřít do vězení, kde byl vězněn také Josef. Číšník i pekař měli v noci podivný sen. Josef jim sny vyložil a jeho předpověď se splnila. Číšník se vrátil do služby a pekař byl potrestán.

Také farao měl jedné noci sen. Byl tak zvláštní, že farao nemohl do rána usnout. Ráno povolal své vykladače, kteří dovedli rozluštit hádanky snů. S tímto snem si ale nevěděli rady. Tu si faraónův číšník vzpomněl na Josefa. Farao zavolal Josefa a vyprávěl mu své sny. Josef řekl:

"Bůh oznámil, co se stane v příštích letech. Sedm let bude šťastných, na polích bude dostatek úrody i v sadech dostatek plodů. Potom přijde sedm let hladu, utrpení a nemocí. Dny štěstí budou zapomenuty. Vydej rozkaz, ať v létech úrody a hojnosti se vše přebytečné ukládá do skladů a uchovává na dny neúrody."

"Jsi moudrý, Josefe,' řekl farao, 'učiním tě správcem nad vším, co se sklidí na polích, vinicích i nad stády dobytka Budeš správcem celého Egypta."

Verš: I. Ž 121,7 Hospodin tě ochrání ode všeho zlého, on ochrání tvůj život.

II. Žid 13,6b Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co ml může udělat člověk?

Nová slova: farao, s Josefem byl Hospodin

Rozhovor: o tom, jak se Josef choval v situaci, kdy mohl být zoufalý, jak svým životem svědčil o Boží lásce, jak pomáhal, kde bylo potřeba

(slova "s Josefem byl Hospodin" neznamenají ztrátu odpovědnosti za sebe nebo zajištěnou budoucnost, ale že Bůh neopustí Josefa, ať se děje cokoliv)

(Gn 39; 40; 41;)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a žena Potífarova
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef ve vězení, pekař a číšník
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef před faraónem, tučná a hubená léta
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef jako superhrdina
Odkaz na katechetickou přípravu: 
JOSEF V EGYPTĚ