Katechetické materiály pro školní rok 2019–2020

Milí přátelé, průvodci dětí při bohoslužbách, učitelky a učitelé nedělní školy!

Před prázdninami si možná kladete otázku, co se bude probírat příští rok. Poradní odbor pro práci sdětmi se ve spolupráci se skupinou autorů Katechetické přípravky rozhodl, že se ve třech následujících letech nebudou vytvářet nové materiály pro výuku v nedělní škole.

V této chvíli máme velké množství materiálů, ke kterým se můžeme vracet a znovu je použít. Jetedy zcela na vás, kterou starší přípravku si v následujících letech ve vašem sboru vyberete. Abychom vám však usnadnili práci, a protože to svým způsobem navazuje na právě probrané biblické příběhy, pro příští rok 2019/20 jsme vybrali cyklus Desatero—Modlitba Páně—Apoštolské vyznání víry.

Pokud jste v posledních letech pracovali s katechetickou přípravkou, struktura vám bude známá. Tento cyklus byl prvním, kde se pracovalo s tématem, cílem, s odstavci „pro učitele“ a „pro děti“. Přečtěte si, prosím, s jakým záměrem jsme přípravky takto strukturovali, snadněji se pak s přípravkou pracuje. Zde také najdete návod, jak si vyrobit do nedělní školy znázorňovací plakát.

Věroučné texty (desatero, modlitba Páně, apoštolské vyznání víry) doplňuje vpřípravce vždy biblický příběh, na kterém je možno danou výpověď ukázat nebo ilustrovat. Je zcela na vás, zda tento příběh využijete nebo se budete věnovat jen dané výpovědi. Je však třeba pamatovat na to, že (dogmatické) výpovědi víry jsou vždy jen zkratkou. Příběh víry, který je za nimi, je vždy větší, plastičtější a košatější. Úvod k Desateru a katechetický záměr jeho zpracování si přečtěte zde.

Pokud se chcete přes prázdniny vzdělávat do hloubky, pak jsou česky k desateru dostupné tyto knihy:

LOCHMAN, Jan Milíč: Desatero: Směrovky ke svobodě. Praha: Kalich
PESCH, Otto Herman: Desatero Božích přikázání. Praha: Vyšehrad
BENEŠ, Jan: Desítka, aneb deset slov o Bohu a člověku. Praha: Návrat domů

Autoři katechetických přípravek ovšem nezahálí, sbírají síly, aby promýšleli nově výběr témat, způsobů práce i konkrétní zpracování katechetických materiálů, aby promýšleli koncept nedělní školy vůbec. Doba se mění a je třeba zvážit, jestli nedělní škola a náš přístup k ní také nepotřebuje jakýsi restart. Pokud byste měli jakékoliv nápady, postřehy nebo názory ke koncepci nedělní školy / nedělních bohoslužeb pro děti, směrujte je na Oddělení výchovy a vzdělávání nebo na marta.sedlackova@evangnet.cz.

Za Poradní odbor pro práci s dětmi a za skupinu autorů Katechetické přípravky

Marta Sedláčková