Mudrci

Původ materiálu

Pavel Janošík

Pořadí v lekci

18

Kdo se dnes přidává k zástupu: Mudrci

1.  MOTIVAČNÍ UVEDENÍ

a)  Pro všechny věkové skupiny, příběhu spíše znalé

Slyšeli jste už o mudrcích? Nebo spíše o třech králích? Víte, že tři králové byli původně mudrci?

 

b) Pro starší školní věk, více pokročilé

Kdo je dnes považován za moudrého člověka? Jak se projevuje moudrý člověk? Mají moudří lidé vždycky ve všem jasno, nebo jsou to spíše lidé hledající a otevření?

 

c)  Pro všechny věkové skupiny

Díváte se rádi na hvězdy? Znáte nějaká souhvězdí? Navštívili jste už s rodiči nebo se školou hvězdárnu?

 

2.  POZNÁMKY K TEXTU A JEHO KATECHETICKÉMU VYUŽITÍ

- Vánoční příběhy jsou především výrazem vztahu k Ježíšovi. Pomocí několika protikladů a obrazů chtějí názorně ukázat, kdo je Ježíš. Vznikly později než ostatní tradice zachycené v evangeliích. V Matoušově podání vystupuje do popředí kontrast mezi králem Herodem a Ježíšem, bezmocným dítětem, jemuž však nejvyšší představitelé moudrosti, orientální mágové, přinášejí královské dary. Ty podle ž 72,10-11.15 patří Králi - Mesiáši. Herodes zabíjí ze strachu o svou moc mnoho nevinných dětí. Ježíše celé evangelium pak líčí jako toho, který za mnohé trpí, nese následky jejich vin a pokládá za ně svůj vlastní život. U Matouše čteme o slavné cestě perských učenců do Betléma, aby bylo zřejmé, že tu neběží jen o vnitrožidovskou záležitost, ale že s příchodem Ježíšovým nastává mesiášská doba, v níž se i pohané začnou scházet, aby se klaněli pravému Bohu („K tvému světlu přijdou národy a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde" - Iz 60,3). - Tento duchovní jas u Matouše znázorňuje hvězda, která ukazuje ke Kristu a ne k paláci Herodovu. Motiv hvězdy užili první vypravěči pravděpodobně proto, že mezi lidmi žila vzpomínka na nějaký mimořádný jev na obloze, který spadal do doby předpokládaného narození Ježíšova, podobně jako líčení cesty mudrců od Východu bylo inspirováno vzpomínkami na královské poselstvo z Arménie, které se přes Sýrii ubíralo do Říma. Vlastní důvod k užití těchto motivů je však teologický - vyjádření vnitřního významu Ježíšova: Ježíš jako světlo, Ježíš, jehož příběh vyjadřuje cíl moudrosti a vědění.

- Mudrci (dosl. mágové) - příslušníci cizí víry, znalci hvězd, svou vlastní moudrostí a touhou po poznání narozeného krále však předcházejí znalce Písma. Nejsou spokojeni sami se sebou a se svým vzděláním. Vědí toho tolik, že vědí, jak málo toho vědí a jak málo jim to, co vědí, k životu stačí. A jsou ochotní jít i doslova za zábleskem naděje, který se pohybuje někde daleko před nimi a který ani nemohou vidět stále (srv. Mt 2,10, kde čteme, že tu „výchozí" hvězdu najednou spatřili znovu). Mudrci od východu tak znamenají velkou naději pro hledající; naději pro ty, kdo pochopili - aspoň tolik, že nevědí.

- Herodes - obratný diplomat a krutý vládce. Zachoval se výrok císaře Augusta, že na dvoře krále Heroda je jistější být Herodovým vepřem, než jeho synem. Z mudrců si Herodes chce udělat své vyzvědače, kteří poslouží jeho plánům. Má strach jako mnozí jiní diktátoři a v atmosféře strachu udržuje i Jeru- zalém (v. 3). Pravověrní židé neměli Heroda rádi, protože byl cizinec - Idumejec. Ze strachu říkají vše, co vědí, ačkoli znají jeho ukrutnost. Nadějná zvěst proroků se tak stává informací, která má vládci posloužit v jeho zlém plánu.

- radost a vzdání úcty - mudrci se radují z toho, že opět vidí hvězdu a nalezli dobrý směr. Ježíši pak vzdávají úctu, klaní se mu. Základní lidskou odpovědí na Boží zavolání nebo setkání s Ježíšem není vždy radost, ale často úcta, bázeň, údiv.

 

3.  FORMULACE TÉMATU

Příběh neoslavuje mudrce, ale mudrci oslavují Ježíše. Přestože patřili k výkvětu tehdejší moudrosti, tak mnohé popletli. Šli zcela automaticky do Jeruzaléma a nechali se instruovat jako Herodovi „tajní agenti". Se svou vlastní moudrostí si ovšem nevystačili, dokázali se ptát a hledat, nechali se vést a směli nakonec vzdát poctu narozenému Ježíši. V něm je ztělesněna moudrosti, která je pro všechny - pro příslušníky vyvoleného národa i národů jiných, které tu mudrci zastupují.

 

4.  ÚSKALÍ TEXTU A LINIE PŘÍBĚHU

Klanění, úcta - počínání mudrců je vlastně velmi neobvyklé. Vzdávají královskou úctu nemluvněti, které pro dospělého člověka není symbolem moudrosti, síly a královské moci. Tento „bláznovský" rys víry vidíme již u Abrahama, soudců a proroků, ale mluví o něm např. i žalmista: „Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val" (ž 8,3).

Moudrost a vzdělanost mudrců bychom neměli spojovat jen se znalostí hvězd, případně dnes populární astrologie. V horoskopech, jak připomíná hlubinná psychologie, je uloženo kolektivní vědomí lidstva, ale nakládání s tímto kolektivním vědomím je nebezpečné. Vytváří se tak v člověku představa, že určitá životní období jsou neodvolatelně poznamenána štěstím nebo neštěstím, že lidé narození v určitém znamení mají nutně určité dané charakterové vlastnosti. Tento fatalismus (víra v předurčenost lidského osudu) vede častokrát k omlouvání zjevných provinění proti lidskosti. S tímto přístupem bojovali již proroci (Jr 10,1n). Pro rozhodování víry nemá fatalismus váhu a význam, naopak je škodlivý. Mudrci se na své cestě potřebují setkat s prorockou zvěstí (prostředkovanou „biblisty" na Herodově dvoře). Teprve ta je správně nasměruje (v. 9).

Herodova krutost - touha odstranit z cesty případného konkurenta. Dětem bychom neměli zastírat, že většina vládců má podobné sklony, podléhá pokušení moci; cítí se ohroženi kdekým a snaží se za každou cenu své postavení uhájit.

Někteří astronomové se  snaží zkombinovat novozákonní „historické" údaje s průběhem hvězdných drah a „vypočíst" tak přesné datum Ježíšova narození. Je potřeba upozornit děti, že to nejde. Jednak proto, že jednotliví evangelisté nepíší nějaký harmonogram událostí kolem narození Ježíše Krista, jednak proto, že jim o přesné datum narození prostě vůbec nešlo. Vědci, kteří evangelia berou jako informace k vypočtení data Ježíšova narození, si vlastně počínají nevědecky už proto, že používají (zneužívají) evangelia k něčemu jinému, než bylo napsáno. Nejpřesnějšími souřadnicemi hvězdy z příběhu je prorocký výrok Nu 24,17: „Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele". Tady je potřeba pátrat, máme-li poznat vlastní poselství příběhu.

 

OSNOVA VYPRÁVĚNÍ

I.        Mudrci nebo tři králové?

II.        Hvězda a cesta do Jeruzaléma

III.        Setkání s králem Herodem

IV.        Herodův tajný plán

V.        Hvězda opět na obloze

VI.        Veliká radost, vzdání úcty a předání darů

 

6.  A) K PRÁCI S PRACOVNÍM LISTEM

Co už o mudrcích vím?

Lze využít v úvodu (viz bod 1 Motivační uvedení); v motivační části mohou děti samy heslovitě vpisovat anebo v symbolech zobrazovat na co si z příběhu o mudrcích vzpomenou.

Co nám zpívá na naši cestu víry?

Během vyprávění či po něm můžete s dětmi vymyslet sloku o mudrcích do písně: A zástup stále přichází a zas jde dál. a napsat ho na pracovní list. (viz bod 6 Liturgický rámec, Písně)

Kde se jejich písnička ozývá v bibli?

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE Lze využít během či po vyprávění zejména se staršími dětmi. Děti pracují samostatně. Při práci si dávají příběh o mudrcích do souvislosti s jiným biblickým příběhem, hledají podobnosti či odlišnosti a zamýšlí se nad tématem. Např. Bileám (Nu 22-24), sloup ohnivý a oblakový (Ex 13,21-22), prorocké zaslíbení (Iz 60,1-6).

Moje okénko

Prázdné místo slouží k vymalovávání po vyprávění; nebo se s dětmi pokuste v novinách, časopisech či jinde najít vhodný obrázek či fotografii k tématu a na prázdné místo ho nalepit.

Co mě v příběhu oslovilo? Za co prosíme?

Děti mohou prosby vymyslet jednotlivě nebo ve skupince, pak je přečíst, mluvit o nich a také se společně pomodlit. (Viz  9 Modlitba)

 

6. B) K PRÁCI S POSTAVIČKAMI

Vyberte s dětmi tu postavičku, která podle nich nejlépe charakterizuje mudrce. Obkreslete ji, vybarvěte a dokreslete výraz ve tváři, či všelijak jinak ozdobte, vystřihněte a zavěste do řady svědků za poslední postavy, tj. Josefa a Marii.

 

6. C) TIP NA AKCI

Vzácné dary bývají zpravidla zabaleny v nádherných schránkách. Složte s dětmi z papíru krabičky a pak je ozdobte. Je možno např. také polepit krabičky od čaje či společně ozdobit jednu velkou krabici. Potom společně přemýšlejte, co je vzácným darem dnes, co je pro nás vzácné, a co bychom chtěli Ježíši v jeslích přinést. Tyto vzácnosti (namalované nebo napsané) vložte do krabiček. Můžete je donést do shromáždění na stůl Páně či na jiné vhodné místo (betlém, pod stromeček).

 

6.  D) PODNĚTY K ROZHOVORU

•    Promlouvají i k nám dnes hvězdy?

•    Věří dnes někdo hvězdám?

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

•    Víte, co je horoskop a čím se zabývá astrologie?

•    Čím nás Bůh vede na naší životní cestě? Co nám ukazuje dobrý směr?

•    Proč dnes lidé cestují do Betléma?

•    Znáte lidi jiné víry? Jak takové lidi přijímat? Čeho si na nich můžeme vážit?

•    Jak souvisí vzdělání a moudrost? Může být člověk moudrý i bez vysoké školy?

•    Byl některý král nebo panovník tak chytrý a šikovný, že prosadil všechny své plány?

•    Jsou i dnes lidé, kteří využívají druhé ke svým zlým plánům? Jak se tomu bránit?

•    Slyšeli jste už o tajných agentech?

•    Víte, že se kadidlo používá i dnes? Kde a k čemu? Proč ho evangelíci neužívají?

•    Co je pro nás dnes vzácné? Co by mudrci donesli Ježíšovi dnes?

6.  LITURGICKÝ RÁMEC

Vstupní verš: Iz 49,6b

Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země.

Písně:

průvodní:

Hvězda jasně září, zpívej,

v Betlémě nad stájí, zpívej dál,

mudrci se sklání, zpívej!

A zástup stále přichází a zas jde dál .

(nápěv Marie má dítě, S 181)

 

Už proroctví Daniele (S 354); Tomu, kdo pro žal hlavu věší (NP 98, S 339); Vítr se ztiší (NP 145, S 374), Vánoční (S 133)

 

Čtení: Matouš 2,1-12

 

I.  MUDRCI, NEBO TŘI KRÁLOVÉ?

Dnes se k zástupu svědků přidává hned několik postav. Jsou to mudrci od východu. Přišli do Betléma, když se Ježíš narodil. Nevíme, kolik jich bylo. Tři, pět, deset nebo ještě víc? V bibli se tuto informaci ne- dočteme. Teprve později byl jejich počet stanoven na tři a začalo se jim říkat králové. Lidová tvořivost přidala těm třem králům i jména: Kašpar, Melichar a Baltazar. Znáte je z papírových, vyřezávaných nebo živých betlémů. Už jste nějaký takový viděli? Můžete je však znát i odjinud. Na mnoha místech se dodnes zachovává dobrý zvyk, který tři krále připomíná. Děti se převlečou za dávné krále, chodívají s dospělými dům od domu, zpívají koledy a prosí o nějaký dar. Pokud chcete, tak vám napíšou křídou na dveře K + M+ B a letopočet. Víte, co to znamená? Písmena nejsou jen zkratkou jejich jmen, ale také latinského přání „Christus mansionem benedicat" - Kristus žehnej (tomuto) domu! Někde se dokonce pořádají průvody, v nichž králové jedou na opravdových koních a velbloudech. Co se nashromáždí při této každoroční vel- ké třikrálové sbírce, je použito na oblečení a jídlo pro chudé, na pomoc dětem v nouzi, na stavbu školy, nemocnice nebo domova pro lidi bez přístřeší.

 

II.  MUDRCI, HVĚZDA A CESTA DO JERUZALÉMA

Čím se mudrci zabývali? Z bible se dočítáme, že pozorovali hvězdy. Byli to vzdělaní lidé, kteří se ve hvěz- dách opravdu vyznali. Jednoho dne se vydali se na cestu. Na obloze totiž zahlédli hvězdu, kterou nikdy před tím neviděli. Nedala se přehlédnout. Hledali v učených knihách, aby zjistili, co je to za hvězdu. Nakonec došli k tomuto závěru: „Určitě se narodil nový židovský král. Je to jeho hvězda. Půjdeme se mu poklonit."

A tak vyrazili. „No ale kde toho nového židovského krále najdeme?" řekl jeden z nich. „No asi nejspíš v Jeruzalémě. V hlavním městě o něm budou vědět", odpověděl druhý.

„Jeruzalém! Konečně už jsme tady!", jásali mudrci, když dorazili na místo. Hned se začali ptát místních lidí: „Kde je ten právě narozený král židů?" Myslíte, že o něm obyvatelé Jeruzaléma věděli? Ne, nikdo o něm nic nevěděl.

Mudrci doufali, že objeví někoho, kdo jim poradí. Říkali: „Chceme se vašemu novému králi poklonit a předat své dary. Proto jsme putovali." Na otázku, kdo jim o tom pověděl, odpovídali: „Vyznáme se ve hvězdách. U nás na východě jsme uviděli novou hvězdu. Vybádali jsme, že patří vašemu novému králi. Ta hvězda nám vstoupila do života takovým způsobem, že jsme se rozhodli všeho nechat a jít. Tak kde ten váš král je? Povězte nám to!"

 

III.  SETKÁNÍ S KRÁLEM HERODEM

Mudrci byli plní velkého očekávání. Moc toužili se s novým králem setkat. Zpráva o jejich hledání do- razila i na dvůr krále Heroda. Tam však zavládlo veliké zděšení. Herodes byl z toho úplně vedle. Vždycky Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} se bál o svou moc, a teď se rozklepal ještě víc. Došlo mu, že má najednou konkurenta! (Víte co to slovo znamená?) Měl strach, že ho nový král připraví o královskou korunu a jeho kralování bude konec. Toho se nechtěl vzdát nikdy! Na tom mu příliš záleželo. Asi by se tolik netřásl, kdyby věděl, že tomu novému králi bude jednou stačit jen koruna z trní.

Strach je špatný rádce. Několik konkurentů, kteří ohrožovali Herodovo kralování, už tento krutý muž dříve zlikvidoval. A teď se objevil na obzoru další! Proto hned přemýšlel, jak zasáhnout, aby ten nově narozený král neohrozil jeho postavení.

 

IV.    HERODŮV TAJNÝ PLÁN

Herodovi bylo jasné, že nejprve je třeba zjistit, kde se ten nový král narodil. Zavolal tedy velekněze z chrámu a nejlepší znalce bible. Požádal je, aby rozvinuli biblické svitky a hledali zmínku o narození zaslíbeného krále. Dali se do práce. Za chvíli králi to místo sdělili: „Je to Betlém, malá vesnice nedaleko odtud. Tak je to zapsáno u proroka Micheáše".

Jak to bylo dál? Herodes se rozhodl udělat z mudrců svoje vyzvědače, „tajné agenty". Nechal si je zavolat a řekl jim: „Milí vzdělanci! Děkuji vám za právu o narození nového krále. Jděte do Betléma a zjistěte mi o něm, co jen půjde. Předpokládám, pánové, že to pro vzdělané muže, jako jste vy, nebude žádný problém. Až se budete vracet, všecko mi podrobně povíte. Čeká vás odměna. Já pak přijdu a slo- žím mu svou královskou poklonu!" V koutku duše se při těch slovech pochechtával, protože jeho úmysly byly zcela opačné.

 

V. HVĚZDA OPĚT NA OBLOZE

Jenže dál to naštěstí nepokračovalo podle Herodova tajného plánu, ale podle plánu někoho úplně jiné- ho. Podle plánu Božího! Opět se totiž na obloze objevila hvězda, kterou mudrci viděli na východě. Hvězda šla před nimi, vedla je, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Hvězda se znovu vložila do děje a zmařila Herodovy zlé intriky. Víte, co znamená slovo „intriky"?

Hvězda na začátku příběhu zvedla mudrce ze židlí. Díky ní se vydali na cestu. Nyní ji Bůh použil znovu, aby mudrce dovedla do cíle jejich putování. (Připomíná to jeden z biblických příběhů: jak Bůh vedl izra- elský lid při putování pouští - ve dne sloupem oblakovým, v noci ohnivým.)

Když mudrci tu hvězdu spatřili, zaradovali velikou radostí. Původně to poněkud zamotali a popletli. Čekali, že nového krále najdou v hlavním městě. Tam se však setkali akorát s Herodem, který je chtěl zaplést do svých špinavých plánů, když je poslal do Betléma. Teď se jim však hvězda ukázala znova a vedla je.

 

VI. VELIKÁ RADOST, VZDÁNÍ ÚCTY A PŘEDÁNÍ DARŮ

Z čeho se ti mudrci velice radovali? Z toho, že se nechali vyvést z tepla a jistot svých studoven a do- movů na nejistou pouť s dobrým koncem. Z toho, že i když leccos popletli, tak přece došli k narozenému králi. Z poznání, že stojí za to nechat se Bohem vyvést z míry, a že Bůh koná své dílo a vede ty, které povolal na cestu.

Ale tou jejich radostí to neskončilo. Mudrci věděli, že to hlavní teprve přijde, až je hvězda dovede k cíli jejich putování. A ona je tam dovedla: až k narozenému Ježíši. Když ho spatřili, padli před tím na zem. Tímto způsobem mu - novému a pravému králi - vzdali svou úctu. Pak mu předali to, co pokládali za nejcennější a nejvzácnější: zlato, kadidlo a myrhu.

Několik moudrých mužů z daleké východní země se setkalo s právě narozeným králem. S tím králem, který nebude sedět na trůnu ve svém paláci a nosit na hlavě korunu. S králem, kterému bude opravdu stačit jen koruna z trní a bude lidi učit opravdové moudrosti. A také víře, naději a lásce. Lidi všech zemí! Narodil se pro všechny. Pro vyvolený lid, stejně jako pro jiné národy. Mudrci jako zástupci těchto národů přišli do Betléma, aby se před Ježíšem - Spasitelem světa - sklonili a vzdali mu úctu. Sami možná nevě- děli, k jakému důležitému úkolu si je Bůh použil.

V Betlémě se odehrálo něco, co má blízko k našim bohoslužbám. Chvíle setkání, radosti, vděčnosti, vzdání úcty i předání darů. Když betlémské bohoslužby skončily, mudrci jinudy odcestovali zpátky do své země. Do Jeruzaléma se už nevraceli a Herodovi se vyhnuli velkým obloukem.

9.  MODLITBA

Pane Bože, děkujeme za příběh o mudrcích. Za to, jací byli a jak jednali. Za jejich otevřené oči a všímavost, za odvahu zvednout se a vydat se na cestu, za trpělivost v kladení otázek a hledání, ale i schopnost radovat se, sklonit se a obdarovat druhého. Děkujeme za všechny, kteří se snaží jednat jako oni. Prosíme, pomáhej nám, ať to dokážeme také. Amen

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;} Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-pagination:none; text-autospace:none; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US; mso-fareast-language:EN-US;}

Cílová skupina

Katechetické cykly

Biblický odkaz (kat)