Hra na hovnivály

Verze pro tiskPDF verze
Pomůcky: 2 mety, pro každou skupinu (nebo 1 meta, když je málo dětí), papírový nebo plastový kelímek, pingpongový míček (hliněná kulička), tenký provázek
 
Popis: Předem si připravíme herní pomůcky. Každá skupina si vezme papírový (plastový) kelímek, pingpongový míček (hliněnou kuličku) a tenký, cca 1m dlouhý tenký provázek. Ve dně kelímku udělat malý otvor a do něj navázat provázek.
Skupiny (jednotlivci) soutěží na trase vytyčené metami. Povrch trati musí být rovný a čistý. Hráči z jednotlivých družstev překonávají trať tak, že koulí svoji kuličku (pingpongový míček) po dráze kelímkem přiklopeným přes míček. Kelímek ovládají pouze pomocí navázaného provázku.
Závod probíhá štafetově (nebo jednotlivci na čas).
 
Varianta: kelímkový fotbal
Na území vytyčeném rozměry 6x4m sehrajeme kelímkový fotbal. Navázaný kelímek má každý hráč, míček je jen jeden. Hraje se bez brankáře a nikdo nesmí mít míček schovaný pod kelímkem déle než 3s
Autor: 
Aleš Kaplan, Michal Bartůněk, Jan Neuman: Skáčeme, běháme a hrajeme si na hřišti a pod střechou (Portál 2010)