seniorátní harmonogram

Verze pro tiskPDF verze

V jednotlivých seniorátech ČCE se dějí různé akce. Některá setkání (např. seniorátní dny mládeže) jsou již léta zavedená. Nemusí však zůstávat pouze u nich. V tom, co se děje „navíc“ se senioráty různí a může to proto být zdrojem inspirace pro druhé. [fk]

Před časem jsme si s odborem mládeže Moravsko-slezského seniorátu položili nově otázku po četnosti a náplni seniorátních akcí. Výsledkem se stal tento hrubý harmonogram:

  1. V lednu se koná v Novém Jičíně seniorátní volejbalový turnaj.
  2. V březnu se vždy na jiné faře koná akce „Kudy Komenský nechodil“ . Jde o menší turisticko-společenské setkání s sobotní „minitůrou“ a pátečním i sobotním večerním „blbnutím“.
  3. V květnu probíhají seniorátní dny mládeže jako přehlídka toho nejlepšího, co je seniorátní mládež schopna společně vymyslet a provést (ústřední biblické téma, koncert(y) hudebních skupin, část programu v alternativách…)
  4. V srpnu probíhá na nějaké horské chatě Letní seniorátní týden mládeže. Málokterá mládež je sama schopna připravit kvalitní týdenní program, i když má chuť v létě někam společně vyrazit. Když se dáme dohromady, jde příprava mnohem snadněji.
  5. V září se koná „Víkend pro aktivní mládežníky“ . Tam jezdí ti, kteří chtějí aspoň trochu cílevědomě pracovat ve svých mládežích i na seniorátní úrovni.
  6. V říjnu jezdíme na sjezd, ale to je jasné, ne?!
  7. V listopadu se koná „Ostravské listopadání“ - akce pro začínající i zavedené hudebníky amatéry.

Na akcích roste počet i spokojenost účastníků. Myslíme, že jedním z důvodů je právě to, že se nám podařilo najít přiměřený model celoroční činnosti: Zhruba dvouměsíční frekvence se ukazuje jako přiměřená. Každá akce má jasnou náplň a jiná „lákadla“. Na své si přijdou starší mládežníci i čerství konfirmandi, sportovci i muzikanti... Během roku se tak na akcích vystřídá téměř všechna existující seniorátní mládež. Nevzniká uzavřené stabilizované jádro skalních, do kterého by druzí těžce pronikali.

Roman Mazur (z časopisu Bratrstvo 5/2003.)