07 Josef a bratři se setkávají

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JOSEF A BRATŘÍ SE SETKÁVAJÍ V EGYPTĚ

Josef se stal správcem celého Egypta. A stalo se, jak Bůh zjevil. Po sedmi letech úrody nastal hlad. Také v sousedních zemích Egypta neměli lidé z čeho péci chléb. Jen v Egyptě nebyl hlad.

Také Jákob a jeho rodina trpěli hladem. Synové Jákobovi se vydali do Egypta, aby nakoupili obilí. Nejmladší bratr, Benjamin, s nimi však nejel. Toho otec Jákob miloval nejvíce.

Když bratři přišli do Egypta ke správci Josefovi, padli před ním na kolena a velice se klaněli. Josef své bratry poznal, ale oni jej nepoznali. Mysleli si, že jejich bratr Josef je mrtev. Josef se bratřím nedal poznat. Přísně se na bratry utrhl: "Jste škůdci, nechcete obilí, ale přišli jste ve zlém. Uvězním vás."

Bratří začali vypravovat o sobě, o otci, jen aby dokázali, že jsou poctiví. Josef je tedy propustil, ale jednoho z nich si ponechal a řekl jim:

"Až přijedete příště pro obilí, musíte s sebou přivést nejmladšího bratra, který s otcem zůstal doma' Po nějakém čase došlo Jákobově rodině obilí. Synové Jákobovi se tedy znovu chystali do Egypta Jákob byl zarmoucen. Musel s nimi poslat Benjamina kterého miloval.

  • Egyptě bratří od správce nakoupili obilí a Josef uvězněného bratra propustil. Spokojeně odjeli s naloženým zbožím. Ale co to? Hlídka správce je pronásleduje.

"Jste zloději. Ukradli jste našemu pánovi pohár," obořili se služebníci správce na bratry. Bratři se bránili: To je nedorozumění. My jsme nic neodnesli, co by nám nepatřilo. Jen si nás prohledejte." Vojáci začali prohledávat zavazadla

'Čí je tento vak ?! Zde jsme našli pohár našeho pána. Komu patří ten vak, půjde s námi."

Tu na bratry padl obrovský strach. Nevěděli, že Josefovi služebníci na jeho rozkaz dali pohár do Benjaminova zavazadla j •Vždyť je to zavazadlo nejmladšího Benjamina My jsme otci slíbili, že se Benjamínovi nic nestane. Nemůžeme Benjamina nechat tomu správci."

Tak se bratři rozhodli, že se ke správci vrátí všichni. Padli před ním na kolena Ten, který kdysi navrhoval, aby Josefa prodali, prosil: "Pane vezmi mne jako otroka, budu ti sloužit, jen pusť toho chlapce domů. Kdyby se Benjamin nevrátil, otec by zemřel smutkem."

To už Josef nevydržel a rozplakal se. Bratři jsou už jiní, už si nezávidí, už jeden druhého nechce prodat. Josef plakal a dal se bratřím poznat. Josef bratřím odpustil.

Jákob i celá jeho rodina se přestěhovali do Egypta, protože ještě nebyl konec hladovým rokům. Rodina Jákobova pásla v Egyptě svá stáda ovcí. Věřili v jediného Boha

Verš: I. Gn 50,20 Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím, co se stalo,

zachoval naživu četný lid.

II. Ž 104,24 K Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine. Všechny jsi je moudře učinil.

Nová slova: odpustit

Rozhovor: ptáme se dětí, jak se člověk může změnit, jestli pomůže jiný oděv, jiný účes

  • jak se změnili bratří?

  • máme radost, když se někdo napraví, věříme mu, že už je jiný, nebo mu stále jeho provinění připomínáme?

  • je nejprve odpuštění a potom náprava, nebo naopak? Může se člověk změnit bez odpuštění?

(Gn 42,1-20; 43,15-23; 44,4-9; 46,1-7)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Josef a odpuštění