04 Jákob na útěku

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JÁKOB NA ÚTĚKU

Jákob obelstil svého otce Izáka. Podvedl i bratra Ezaua Proto chtěl Ezau Jákoba potrestat. Jákob však utekl k Lábanovi, svému strýci, bratru jeho matky Rebeky. Než Jákob opustil domov, zavolal si jej otec Izák:

"Jákobe, jdi ke svému strýci Lábanovi a buď u něj, než přejde Ezaua zlost. Kéž. tě Hospodin ochraňuje a dovede nazpět.’

Jákob utíkal z domova Byl najednou sám, neměl nic s sebou. Utíkal, aby se schoval před zlobou svého bratra Kvečeru došel na místo, kde bylo navršeno kamení. Pod hlavu si Jákob položil kámen. Únavou, opuštěností a strachem z toho, co jej čeká, usnul. V noci se Jákobovi zdál podivuhodný sen. Od země k nebi se zvedal žebřík. Po něm sestupovali a vystupovali andělé. Jákob uslyšel Boží hlas:

"Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama i Izáka Budu tě ochraňovat, kamkoliv půjdeš, nikdy tě neopustím. Budeš mít velikou rodinu. Bude vás tolik, že utvoříte veliký národ.1

Ráno se Jákob probudil. Již nebyl sám, již nebyl ustrašený, zmatený a plný strachu, co zlého na něj číhá. S Jákobem byl Hospodin. Občerstvený touto zprávou se vydal Jákob na cestu ke strýci Lábanovi.

Před městem, kde Lában žil, Jákob potkal pastýře, kteří napájeli svá stáda

"Povězte mi, pastýři, kde najdu Lábana?" optal se jich.

"Poutníku, podívej, tam přichází jeho dcera Ráchel.1

Jákob pověděl Ráchel, kdo je a odkud přichází. Ráchel vypověděla s radostí svému otci Lábanovi vše o setkání s Jákobem. Lában přijal Jákoba do svého domu.

Jákob u Lábana sloužil dlouhých dvacet let. Oženil se s Lábano^ými dcerami Leou a Ráchel. Jákobovi se narodilo jedenáct synů v době, kdy byl u Lábana Za svou službu od něj dostal také stáda dobytka Již nic nedrželo Jákoba v cizí zemi. Také Hospodin přikázal Jákobovi, aby se vydal na zpáteční cestu do země zaslíbené. Jákob si vzal s sebou všecko, co bylo jeho. Lea i Ráchel i synové jej doprovázeli. Když se Ezau dozvěděl, že jeho bratr Jákob se vrací, vyšel mu vstříc. Již se na svého bratra Jákoba nehněval, ale odpustil mu. Bratři se smířili.

Jákob se usadil v Kenaánské zemi, v zemi zaslíbené. Bydlel ve stanech a pásl svá stáda

Verš: I. Gn 28,13b Já Jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův.

II. Ž 3,6 Ulehnu, usnu, probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.

Nová slova: anděl, pastýř

Rozhovor: dnešní děti nevědí, co znamená být pastýřem, povídáme si s nimi o jeho práci - hledání potravy, napajedla, v noci spí se stádem, odhání dravou zvěř, ošetřuje nemocné, nosí neduživé (Gn 28; 29,1-14; 31,3-6; 33,1-17)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákobův sen v Bét-Elu
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob na útěku
Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob u Lábana