03 Jákob a Ezau

Verze pro tiskPDF verze
10,00Kč

JÁKOB A EZAU

Ezau a Jákob byli bratři. Narodili se ve stejný den, byli dvojčata. Ezau a Jákob si však vůbec nebyli podobní. Ezau, o chvíli starší, byl snědé pleti a porostlý chlupy. Obdělával pole a lovil zvěř. Proto býval často daleko od domova. Měl vůni ohně a země. Ezaua miloval otec. Jákob, mladší Ezauův bratr, byl hladké, světlé pleti. Bydlel ve stanech se svými rodiči, Izákem a Rebekou. Jákob pásl stáda koz a ovcí. Jákoba milovala jeho matka, Rebeka Jednoho dne, když si Jákob chystal pokrm, vrátil se z pole Ezau. Byl velice unavený a hladový. Celý den se lopotil na poli. Ezau byl unaven, a jídlo, které si chystal Jákob, tolik vonělo.

Dej mi najíst, mám takový hlad a jsem tak unavený, že nejsem schopen připravit si vlastní jídlo. Jestliže se neposílím, umřu."

Jákob Ezauovi odpověděl: "Dám ti najíst, ale za to mi dáš výsady, které máš proto, že jsi se narodil jako prvý. Chci, aby mi otec požehnal, abych já byl první.1

Ezau byl velice unavený a nechtěl přemýšlet, co bude zítra a pozítří, a Jákobovi prodal své prvorozenství za kousek jídla.

Izák zestárnul a jeho oči přestaly rozeznávat světlo a tmu. Byl slepý. Jednoho dne si k sobě zavolal Ezaua a řekl: "Jdi a ulov něco k jídlu, připrav mi pokrm. Potom ti dám požehnání.'

Ezau už dávno zapomněl, že své požehnání prodal Jákobovi. Vzal vše, co potřeboval k lovu, a odešel. Rozhovor mezi Izákem a Ezauem o přenechaném prvorozenství vyslechla však Rebeka. Poradila proto Jákobovi: 'Jdi a vezmi ze svého stáda kůzle, já je připravím tvému otci Izákovi. Dones mu ten pokrm a otec ti požehná.'

"Vždyť mě otec pozná!' bránil se Jákob.

"Neboj se, dám ti Ezauovy šaty a ovážu ti ruce kožešinou, abys byl chlupatý jako Ezau."

Jákob učinil, jak mu poradila matka Rebeka

"Přinesl jsem ti pokrm, který sis přál," oslovil Jákob svého slepého otce Izáka. Izák se podivil:

"Jsi tu příliš brzo, i hlas tvůj je jiný než hlas Ezaua. Přistup blíž, abych si na tebe mohl sáhnout." Ohmatal kůži na Jákobových rukou a uvěřil, že před ním stojí Ezau. Tak se stalo, že Izák požehnal Jákobovi.

Ezau, když se vrátil z lovu a dozvěděl se, co se přihodilo, velice se rozlítil na svého bratra Jákoba a hledal jej, aby ho usmrtil. Rebeka však Jákoba varovala a poradila mu, aby se schoval u jejího bratra Lábana. Jákob musel utéci, i J<dyž měl požehnání. Zdalipak se ještě vrátí? Co pro něho bude požehnání znamenat?

Verš: I. Žd 12,16 Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství

za jediný pokrm.

II. Gn 27,35 On odpověděl: "Přišel lstivě tvůj bratr a vzal ti požehnání."

Nová slova: prvorozený, požehnání, výsady Rozhovor: zeptáme se dětí, kterým z bratří by chtěly být

  • hra - na papír namalujeme ovci, berana, stan, hůl, džbán, misku, rýč, toulec, motyku, šíp, zrní, luk, ohniště aj., předměty můžeme také vymodelovat z piasteiíny. Ptáme se dětí, které věci patří Ezauovi a které Jákobovi (Gn 27, 1-26, 41-45)

Odkaz na katechetickou přípravu: 
Jákob usiluje získat požehnání