Kurz S dětmi na cestě víry

Milé sestry, milí bratři,

přicházíme s nabídkou kurzu pro pracovníky s dětmi v církvi.

Studijní kurz připravila pracovní skupina Českobratrské církve evangelické a Evangelické církve metodistické.

 

Studijní kurz je určen především učitelům nedělní školy/vedoucím nedělní besídky, dobrovolníkům, laikům, kteří se během nedělní bohoslužby věnují dětem. Kurz má svým absolventům pomoci rozumět Písmu tak, aby byli schopni samostatně a tvůrčím způsobem zprostředkovávat jeho zvěst dětem. Kurz může napomoci i lépe porozumět potřebám dětí, užívat různé metody a organizace práce, vést děti na cestě víry. Kurz je dvouletý, kombinuje kontaktní výuku a studium na webovém portále Moodle. Více v přílohách.

 

Přihlášky je možní zasílat klasickou poštou na oddělení výchovy, nebo elektronicky na vychova@e-cirkev.cz, nebo vyplnit přihlášku on-line na

https://prihlasky.srcce.cz/akce/191-s-detmi-na-ceste-viry

Součástí pozvánky je i PowerPointová prezentace. Při promítaní vice lidem prosíme, aby snímky byly doplněny textem, který je v poznámkách.

 

S pozdravem Eva Marková

vedoucí oddělení výchovy a vzdělávání