Enviromentální přednášky /ekologie

Verze pro tiskPDF verze
Více o přednáškách - trvání, cílová skupina, přednášející, kontakt - najdete v přiložené tabulce.
  Téma Typ vzdělávacího bloku (přednáška, dílna, vlastní činnost účastníků, simulační hra...) Stručná anotace bloku (max. 3 věty)
1 Ekologická stopa přednáška, případně dílna Každý z nás na této planetě za sebou zanechává nějakou "stopu". Vejdou se stopy celého lidstva na jednu planetu nebo jich potřebujeme víc? Součástí programu je výpočet vlastní ekologické stopy a návrhy na její zmenšení.
2 Můj ekoden přednáška Celostní přednáška, která postupně prochází každodenní činnosti člověka od vstávání až po ulehnutí z enviromentálního pohledu. Jedná se o jakýsi rychlokurz šetrného žití na Zemi.
3 Sex a ekologie přednáška Přednáška spojuje zdánlivě nesouvisející témata, dotýká se témat jako je znečištění vod, kácení deštných pralesů, recyklace atd.
4 Krajina a člověk exkurze, přednáška Vyprávění spojené s výletem do krajiny - řeč bude o historii našich krajin a našeho vztahování se k přírodě, filosofii, klimatu, inženýrskému a poutnickému přístupu ke krajině, chození na borůvky a stavění domečků ve křoví…
5 Proměny krajiny - aneb krajiny se mění, ale pocity zůstávají exkurze, přednáška Exkurze je zaměřená podobně jako "Krajina a člověk", ale s poukazem na proměnu krajiny ve 20. stol a našemu vnímání estetiky krajiny.
6 Proměny myšlení přednáška Přednáška pojednává o změnách lidského myšlení ve vztahu k přírodě a Bohu v kontextu evropských dějin, o proměnách novověké vědy jež jsou kořenem současného environmentálního stavu.
7 Evoluční teorie v kulturně-historickém kontextu přednáška Přednáška se zaměřuje na objasnění základních evolučních principů a  sporů v kontextu dějin evropského myšlení a vztahu ke křesťanství.  
8 Naše krajina přednáška Komu patří "naše"země, voda vzduch?
9 Stopy v krajině literárně hudební pásmo, výstava písničky a povídání, obrázky o lidech a jejich činech od J.Hvízdala
10 ÚSES  přednáška s besedou Čím a pro koho se "dělá" krajina? Pery a razítky nebo srdcem a rukama?
11 Co dává podobu krajině? přednáška s besedou Základní, odvozené a vložené hodnoty krajiny. Kde začíná příroda? 
12 Příběh věcí video + diskuze (+ skupinové aktivity) Shlédnutí 20ti minutového videa Storry of Stuff a následná diskuze. Proč kupujeme stále nové věci? Jaký příběh se skrývá za každou věcí kterou koupíme?
13 Fish Banks, Ltd. simulační hra Světoznámá simulační hra, která na příkladu rybolovu vede k zamyšlení nad principy využívání přírodních zdrojů. Hráči jsou rozděleni do skupin, jejichž úkolem je maximalizovat zisk z rybolovu.
14 Odpady přednáška s interaktivními prvky Program bude zaměřen na seznámení účastníků s problematikou nakládání s odpady v ČR a možnostmi předcházení jejich vzniku. (nakupování, třídění, bioodpad, likvidace odpadu)
15 Zvíře, můj bližní? beseda Př 12,10 "Spravedlivý cítí i se svým dobytkem, kdežto nitro svévolníků je nelítostné." Problematika soužití člověka a zvířete.
16 Životní prostředí jako dar a závazek přednáška "Ekologická procházka" Písmem
17 Klimatická změna jako oslovení a výzva přednáška Teologicko-etický pohled na změny klimatu a lidskou reakci na ně
18 5E přednáška Ekologie, ekonomie, environmentalistika, etika, eschatologie
19 Udržitelný rozvoj a současná ekonomika přednáška Růstové paradigna dnešní kapitalistické ekonomiky není slučitelné s udržitelným rozvojem
 
Přiložený soubor: