Pozvání na velikou večeři

Verze pro tiskPDF verze
 
            Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: „Pojďte, vše už je připraveno.“ A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: „Koupil jsem pole a musím se na ně jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu.“ Druhý řekl: „Koupil jsem pět párů volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu.“ Další řekl: „Oženil jsem se, a proto nemohu přijít.“ Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. (L 14,16b – 21a)
Autor: 
Brož Miroslav
Přiložený soubor: 
Biblický odkaz: 
Lukáš 14,16–23
Biblický odkaz: 
Lukáš 4,18–19
Biblický odkaz: 
Izajáš 61,1–2
Biblický odkaz: 
Matouš 11,28
Biblický odkaz: 
Lukáš 7,21
Biblický odkaz: 
Lukáš 2,29–32
Biblický odkaz: 
Izajáš 35,5–6
Biblický odkaz: 
Izajáš 29,18–19
Biblický odkaz: 
Matouš 18,8
Biblický odkaz: 
Izajáš 42,6
Biblický odkaz: 
Izajáš 58,7
Biblický odkaz: 
List Jakubův 2,5–6
Biblický odkaz: 
Lukáš 1,49–53