Poznej Biblický příběh 8.

Verze pro tiskPDF verze
Otištěno z časopisu Bratrstvo 2006
A.Přihláška zaměstnance k pojištění Okresní správě soc. zabezpečení v .........
Přidělený v.s. u OSSZ: 333777
Rodné číslo zaměstnance: 801117/00125
1 Příjmení
Izáků
2 Jméno
Jakub
3 Datum (den, měsíc, rok) a místo narození
17.11.1980
4 Rodinný stav (svob., ženatý, vdaná, rozvedená–ý, vdova–ec)
svobodný
5 Trvalý pobyt (přesná adresa)
Studniční 16, 258 14 Beer–Šeba
6 Druh činnosti zakládající účast na pojištění
chovatelství ovcí a koz
7 Datum vstupu do zaměstnání ( den, měsíc, rok)
1.9.2006
8 Pracovní úvazek (kolik dní a hodin v týdnu)
7 dní/56 hodin
9 Předpokládaný měsíční hrubý příjem
byt a strava (mzdu dostane 1.9.2013 v celku)
10 Název organizace nebo příjmení a jméno, zaměstnavatel, sídlo, adresa
ECOFARM s.r.o.
Lában Náchor
Pastviny 7
258 65 Cháran
11 Poznámky
datum: 27.8.2006 prezenční razítko:
................ ................
podpis zaměstnance razítko a podpis zaměstnavatele
Autor: 
Medková, Marie
Biblický odkaz: 
Genesis 29